Czesne & Opłaty

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna informuje, że wszelkie należne płatności na rzecz Uczelni powinny być dokonywane wyłącznie na konta WSTH lub bezpośrednio do kasy w Podkowie Leśnej. Za wpłaty dokonywane na inne konta, niż wymienione w wykazie lub gotówką poza kasą WSTH w Podkowie Leśnej Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności.

Przy wpłatach/przelewach na rachunki Uczelni prosimy podawać także tytuł wpłaty (np. rata czesnego, opłata za wyjazd studyjny, itp.) oraz kierunek studiów (np. turystyka, promocja zdrowia, dziennikarstwo, itp.). Dziękujemy.

Numery rachunków znajdziesz tutaj