Czesne & Opłaty

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna informuje, że wszelkie należne płatności na rzecz Uczelni powinny być dokonywane wyłącznie na konta WSTH lub bezpośrednio do kasy w Podkowie Leśnej. Za wpłaty dokonywane na inne konta, niż wymienione w wykazie lub gotówką poza kasą WSTH w Podkowie Leśnej Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności.

Przy wpłatach/przelewach na rachunki Uczelni prosimy podawać także tytuł wpłaty (np. rata czesnego, opłata za wyjazd studyjny, itp.) oraz kierunek studiów (np. turystyka, promocja zdrowia, dziennikarstwo, itp.). Dziękujemy.

Rachunek podstawowy 

(dla innych wpłat niż czesne)

18 1500 1126 1211 2006 5642 0000

Szkoła (Studium) Języków Obcych

58 1500 1126 1211 2006 5756 0000

KONTO DO WPŁAT CZESNEGO DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW NAUCZANIA 

(dla studentów z Podkowy Leśnej i Rzeszowa)

03 1500 1126 1211 2006 5769 0000

KONTA DO WPŁAT CZESNEGO DLA PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH:
  • Nysa – 69 1500 1126 1211 2006 5831 0000
  • Tychy – 77 1500 1126 1211 2006 5815 0000
  • Kraków – 35 1500 1126 1211 2006 5802 0000
  • Lublin – 17 1500 1126 1211 2007 4859 0000
  • Warszawa – 68 1500 1126 1211 2007 9607 0000 (Instytut Dziennikarstwa)
  • Łódź – 06 1500 1126 1211 2008 8364 0000

SWIFT – KRDBPLPW – Kredyt Bank S.A. III O/Warszawa (przy przelewach zagranicznych)