Instytut Promocji Zdrowia

INFORMACJE OGÓLNE:

Uczelnia przygotowuje do:

– konsultowania i wdrażania programów prozdrowotnych

– prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia

– znajomości budżetowej przedsięwzięć prozdrowotnych

Studia kierowane są głownie do absolwentów liceów, policealnych szkół medycznych oraz absolwentów policealnych studiów kosmetycznych.

UWAGA! NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 (SEMESTR LETNI) NA STUDIA NIESTACJONARNE W INSTYTUCIE PROMOCJI ZDROWIA.

DOTYCZY STUDIÓW W PODKOWIE LEŚNEJ!

REKRUTACJA TRWA OD 9 STYCZNIA 2017 R. DO 1 MARCA 2017 R.

Instytut Promocji Zdrowia ogłasza rekrutację na specjalność promocja zdrowia
z elementami zdrowia publicznego na semestr letni w Podkowie Leśnej.

Całkowity koszt nauki wynosi 5 450 zł w tym 350 zł wpisowego. Jest możliwość indywidualnego toku studiów.

Niezbędne dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu w Podkowie Leśnej.

Szczegółowe informację dotyczące rekrutacji i przebiegu studiów można uzyskać pod nr tel. 22 759 21 72 lub pisząc na adres e-mail: ipz@wsth.pl

 

Całkowity koszt nauki – 5 450 zł

Przy składaniu dokumentów student wpłaca 350 zł. Opłata ma charakter bezzwrotny
i jest wliczana w kwotę opłaty za studia.

I semestr: 20% rabatu (1500 zł – 300 zł = 1200 zł ) przy wpłacie do 20
stycznia 2017 r.
15% rabatu (1500 zł – 225 zł = 1275 zł ) przy wpłacie do 10
lutego 2017 r.
10% rabatu (1500 zł – 150 zł = 1350 zł ) przy wpłacie do 05
marca 2017 r.
II semestr: 15% rabatu (1800 zł – 270 zł = 1530 zł ) przy wpłacie do 05
sierpnia 2017 r.
III semestr: 15% rabatu (1800 zł – 270 zł = 1530 zł ) przy wpłacie do 05
lutego 2018 r.

Jest możliwość wpłat co miesiąc po 300 zł przez 18 miesięcy nauki!

 

DO POBRANIA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Nabór na studia I stopnia

kierunek: teologia adwentystyczna,

specjalności:

 • promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego
 • promocja zdrowia i urody
 • promocja zdrowia w pracy geriatrycznej

WYMAGANE DOKUMENTY: (studia I stopnia)

 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • 2 fotografie legitymacyjne (wymiar 35×45)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Formularz zgłoszeniowy – do pobrania w sekretariacie lub przez internet pobierz
 • Podpisana Umowa i Regulamin studiów – do pobrania w sekretariacie lub przez internet Umowa, Regulamin
 • 4 koperty z naklejonymi znaczkami
 • Dowód wpłaty pierwszej raty czesnego w wysokości 600 zł na konto bankowe:

PROGRAM NAUKI: POBIERZ

Raiffeisen Bank Polska S.A.

PL 04 1750 0012 0000 0000 2757 8489

Nazwa i adres odbiorcy wpłaty:

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

05-807 Podkowa Leśna, ul. Jana Pawła II 39

Tytuł wpłaty: Czesne Promocja zdrowia

Należy również wpisać imię i nazwisko studenta (w przypadku płatności z konta innej osoby)!

PŁATNOŚCI:

studia I stopnia w WSTH

całkowity koszt nauki za III lata – 7 800 zł, semestralnie po 1300 zł.

W cenie promocyjnej czesne dla absolwentów szkół policealnych medycznych i

kosmetycznych.

Aby uzyskać rabat w czesnym dla absolwentów szkół policealnych medycznych i kosmetycznych proponujemy następujący rozkład płatności:

Opłata za studia wynosi 5450 zł płaconych w miesięcznych ratach po 300 zł do piętnastego dnia każdego miesiąca ( łącznie 18 rat ).

Każda osoba zamierzająca zostać Studentem zobowiązana jest do wniesienia z góry opłaty w kwocie 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) wraz ze złożeniem dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji. Opłata ma charakter bezzwrotny i jest wliczana w kwotę opłaty za studia.

Opłaty czesnego są pobierane z góry. Student może jednak skorzystać z rabatów w opłatach za studia wpłacając za cały semestr z góry w terminach:

 • I semestr:
 • 20% rabatu  (1500 zł – 300 zł = 1200 zł )  przy wpłacie do 30 czerwca 2016 r.
 • 15% rabatu  (1500 zł – 225 zł = 1275 zł )  przy wpłacie do 31 sierpnia 2016 r.
 • 10% rabatu  (1500 zł  – 150 zł = 1350 zł )  przy wpłacie do 15 października 2016 r.
 • II semestr:
 • 15% rabatu  (1800 zł – 270 zł = 1530 zł )  przy wpłacie do 05 marca 2017 r.
 • III semestr:
 • 15% rabatu   (1800 zł – 270 zł = 1530 zł ) przy wpłacie do 05 września 2017 r.

Maksymalna wysokość rabatu, którą może uzyskać student wynosi 840 zł. Ostatnia rata powinna zostać wpłacona nie  później niż 14 dni przed obroną pracy licencjackiej. Informacje o kosztach dla wyznawców KADS – szczegóły w Sekretariacie IPZ tel. 22 759 21 72; mail: ipz@wsth.pl

REKRUTACJA STUDIA PODYPLOMOWE

Nabór na studia podyplomowe z Promocji Zdrowia

CZAS TRWANIA: od dnia 01.06.2015 r. do 25.09.2016 r.

WYMAGANE DOKUMENTY: (studia podyplomowe)

 • Kwestionariusz osobowy
 • Podanie o przyjęcie
 • Dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych
 • 2 zdjęcia (wymiar 35×45)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dowód wpłaty I raty czesnego w wysokości 600 zł

Raiffeisen Bank Polska S.A.

PL 04 1750 0012 0000 0000 2757 8489

Nazwa i adres odbiorcy wpłaty:

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

05-807 Podkowa Leśna, ul. Jana Pawła II 39

Tytuł wpłaty: Czesne Promocja Zdrowia

Należy również wpisać imię i nazwisko studenta

PŁATNOŚCI:

studia podyplomowe

całkowity koszt – 4 200 zł

przy składaniu dokumentów I rata czesnego – 600 zł

promocja dla absolwentów WSTH -50%

Całkowity koszt – 2 100 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA:

– FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIK

– PODANIE o przyjęcie na studia podyplomowe (Podanie jeszcze nie jest dostępne do pobrania)

– KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (Kwestionariusz jeszcze nie jest dostępny do pobrania)

WAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY:

 • Ekonomika zdrowia,
 • Psychologia zdrowia,
 • Podstawy zdrowia publicznego,
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny,
 • Ratownictwo medyczne,
 • Epidemiologia,
 • Żywienie człowieka,
 • Postawy kliniczne chorób,
 • Ekologia i ochrona środowiska,
 • Dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych,
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • Etyka,
 • Socjologia,
 • Podstawy teologii moralnej.

Szczegółowe informacje w sekretariacie instytutu Promocji Zdrowia.

INSTYTUT PROMOCJI ZDROWIA – PUNKTY KONSULTACYJNE

1. Podkowa Leśna

Siedziba: ul. Jana Pawła II 39, 05-807 Podkowa Leśna

Tel: (22) 759 21 72

Mail: ipz@wsth.pl

Strona punktu: www.wsth.pl

2. Nysa

Siedziba: ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

Tel: (77) 435 12 54

Mail: biuro@wsth.nysa.pl

Strona punktu: www.wsth.nysa.pl

3. Tychy

Siedziba: Aleja Bielska 92/6, 43-100 Tychy

Tel: (32) 217 06 05

Mail: biuro@interccom.edu.pl

Strona punktu: brak

4. Piotrków Trybunalski

Siedziba: ul. Armii Krajowej 17, 97-300 Piotrków Trybunalski

Tel: (44) 732 36 01, 725 777 725

Mail: orwig@interia.pl

Strona punktu: brak

5. Rzeszów

Siedziba: ul. 3-go Maja 28/28, 35-030 Rzeszów

Tel: 600 883 120

Mail: brak

Strona punktu: brak

6. Kraków

Siedziba: ul. Św. Anny 3/3, 31-150 Kraków

Tel: (12) 429 10 55, 784 484 811

Mail: boguslawkatarzynski@poczta.onet.pl

Strona punktu: brak

7. Łódź

Siedziba: ul. Kamińskiego 21

Tel: 668 165 215

Mail: rekrutacja@wsth.eu

Strona punktu: www.wsth.eu