Władze uczelni i kadra

REKTOR – Prof. dr n. med. Anna Słonecka-Polok
PROREKTOR – Dr Anatoly Zhalovaga
DYREKTOR INSTYTUTÓW TEOLOGICZNYCH – Dr Igor Baron
KWESTOR – Mgr Mariusz Gebel

tel.: (22) 759 21 76 tel.: 574 575 851 Godziny dyżurów: poniedziałek – czwartek: 10:00 – 19:00 piątek: 10:00 – 14:00

KADRA DYDAKTYCZNA

 

Samodzielni pracownicy naukowi

 • prof. dr hab. Krzysztof Biliński – historia filozofii, retoryka i erystyka
 • dr hab. Roman Marcinkowski – język hebrajski, historia judaizmu po-biblijnego
 • dr hab. Aldona Piwko – historia i kultura islamu, metodologia pracy naukowej
 • dr hab. Krzysztof Kowalik – etyka, religie współczesnej Europy,
 • dr hab. Monika Kamińska – historia sztuki
 • dr hab. Jan Szczegielniak – fizjologia człowieka

Doktorzy

 • dr Stefan Jakobielski – archeologia śródziemnomorska
 • dr Igor Baron – język hebrajski, biblistyka Starego Test., dzieje ludów śródziemnomorskich
 • dr Beata Baron –pedagogika, dydaktyka, katechetyka
 • dr Adam Grześkowiak – etyka, biblistyka Nowego Testamentu
 • dr Anatolij Zhalovaga – podstawy etyki chrześcijańskiej, filozofia
 • dr Łukasz Romanowski – wstęp do Nowego Testamentu
 • dr Julian Hatała – homiletyka, egzegeza NT
 • dr Władysław Polok – historia kościoła, patrologia
 • dr Anna Słonecka-Polok – fizjologia człowieka
 • dr Irena Kosińska – ekologia
 • dr Edyta Barucka – historia sztuki
 • dr Piotr Wilkołek – ekologia
 • dr Mirosław Murat – historia i kultura współcz. krajów śródziemnomorskich
 • dr Zenon Chałas – podstawy turystyki, teoria i metodyka rekreacji
 • dr Stanisław Łozowski – fizjologia człowieka
 • dr Aleksandra Stachula – logika i teoria poznania
 • dr Aleksandra Sarapuk – etyka mediów
 • dr Paweł Szymkowicz – historia Polski XX w., turystyka śródziemnomorska
 • dr Bożena Węcka – zagospod. turystyczne i rekreacyjne, ekonomika turystyki i rekreacji
 • dr Sylwia Szostak-Młynarska – epidemiologia, nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • dr Józef Świerad – teoria i metodyka rekreacji
 • dr Paweł Broda – ekonomia, organizacja i zarządzanie
 • dr Wiktoria Orłowska – ratownictwo medyczne
 • dr Antoni Augustyn – prawo w turystyce
 • dr Izabella Andrzejuk – etyka dziennikarska
 • dr Aleksandra Grabowska – zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
 • dr Agata Wolska-Adamczyk – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, zdrowie środowiskowe
 • dr Anna Irzyńska – biostatystyka, ekonomia
 • dr Joanna Szczepańska – ekonomia
 • dr Agnieszka Zielińska – organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Magistrzy

 • mgr Dorota Samsonowicz – język grecki, język łaciński
 • mgr Sylwia Kownacka – geografia turystyczna, podstawy turystyki, obsługa ruchu turyst.
 • mgr Maroszek Barbara – metodologia pracy naukowej, teoria i metodyka rekreacji
 • mgr Jan Kot – gatunki dziennikarskie, źródła informacji dziennikarskiej
 • mgr Sławomir Wojtkowski – metodologia pracy naukowej
 • mgr Wiesława Szkolarska – zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
 • mgr Andrzej Siciński – prawo, prawo wyznaniowe, podstawy dogmatyki systematycznej
 • mgr Zbigniew Makarewicz – wstęp do teologii, wstęp do Starego Testamentu
 • mgr Krzysztof Czerwiecki – gatunki dziennikarskie, źródła informacji dziennikarskiej
 • mgr Kamila Grzesiak – ekonomika turystyki i rekreacji, ekonomia
 • mgr Lidia Szłowieniec – przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • mgr Emilia Słociak – dietoprofilaktyka i żywienie człowieka
 • mgr Teresa Olejnik – epidemiologia, nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • mgr Klaudia Głowacka-Walaszczyk – język polski
 • mgr Karolina Harasim, mgr Lidia Białek, mgr Agnieszka Zdziech – jęz. niemiecki, jęz. angielski
 • mgr Anna Stróż – historia sztuki
 • mgr Henryk Wyszyński – prawo (w turystyce), ekonomia
 • mgr Mariusz Orłowski – metodologia pracy naukowej, podstawy etyki chrześcijańskiej
 • mgr Mariusz Maikowski – wstęp do teologii
 • mgr Terecka-Bogusiewicz Jolanta – psychologia
 • mgr Maria Głowacka – współczesne systemy polityczne
 • mgr Kamila Węcka – social media
 • mgr Iwona Drewnicka – prawo w mediach
 • mgr Arkadiusz Kuglarz – etyka mediów
 • mgr Elżbieta Woźniak-Łojczuk – gatunki dziennikarskie, stylistyka i kultura języka polskiego
 • mgr Tadeusz Owsianko – warsztaty radiowe i telewizyjne
 • mgr Jadwiga Przewirska – źródła informacji dziennikarskiej
 • mgr Piotr Zapotoczny – systemy medialne w Polsce i na świecie
 • mgr Patryk Lisikiewicz – psychologia
 • mgr Tomasz Seweryn – fizjologia człowieka
 • mgr Joanna Rozmus – historia sztuki, historia i kultura islamu
 • mgr Aleksandra Szeliga – turystyka śródziemnomorska
 • mgr Paweł Janas, mgr Arkadiusz Piętka – informatyka
 • mgr Wasyl Bostan – wstęp do teologii
 • mgr Małgorzata Winiarska-Kubas – podstawy socjologii, etyka społeczna
 • mgr Zbigniew Chmielewski – etyka mediów, historia mediów