Studia licencjackie

STUDIA I STOPNIA

W celu realizacji niezbędnych wymogów programu nauczania, nauka prowadzona w systemie stacjonarnym(dziennym) trwa 3 lata (6 semestrów). Nauka prowadzona w systemie niestacjonarnym (zaocznym) trwa 3 lata, 6 semestrów, podzielonych na kilkanaście zjazdów odbywających się w wyznaczonych terminach zgodnie z kalendarium roku akademickiego.

dsc5188 Po zakończeniu okresu nauki i obronie pracy licencjackiej, student uzyskuje dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) wraz z suplementem, stosownie do obowiązujących przepisów. Zgodnie z obowiązującym umocowaniem prawnym, tytuł ten jest równoważny z tytułem nadawanym przez państwowe szkoły wyższe.

Na mocy decyzji o akredytacji z dnia 30 marca 2008 r. dokonanej przez Accrediting Association of SDA Schools, Colleges and Universities (USA), Uczelnia ma prawo na wszystkich Instytutach (z wyłączeniem nowo powstałego Instytutu Dziennikarstwa), tytuł B.A. (Bachelor of Arts).

Dla studentów instytutów Turystyki, Promocji Zdrowia, Mediów, którzy są absolwentami pomaturalnych szkół o profilu zgodnym ze studiowaną specjalnością, istnieje możliwość realizacji 3 letniego programu nauczania indywidualnym tokiem studiów.

INSTYTUTY WSTH:

  • Instytut Mediów
  • Instytut Promocji Zdrowia
  • Instytut Turystyki
  • Instytut Pedagogiczny
  • Instytut Seminaryjny
    • Studium Teologii Biblijnej