Instytut Języków Obcych

  IJO kopia

ZAPRASZAMY NA SPECJALISTYCZNE STUDIA

NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 Studia dzienne lub zaoczne

Studia zapewniają :

 

 • przygotowanie do nauczania języka angielskiego w szkołach państwowych, prywatnych i językowych, przedszkolach;
 • przygotowanie do szkolenia innych w zakresie metodologii uczenia języków obcych;
 • przygotowanie do samodzielnego tworzenia programów metodologicznych nauczania języków obcych w szkołach;
 • przygotowanie do profesjonalnego tłumaczenia ustnego i pisemnego;
 • edukację w zakresie współczesnego języka mediów, biznesu, kultury.

 

OFERUJEMY

 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,
 • sprawdzone metody nauczania,
 • nastawienie, w przeciwieństwie do kierunków czysto filologicznych, na praktyczny aspekt edukacji.

Oferta skierowana jest zarówno do osób, które zdały maturę z językiem angielskim, jak i do absolwentów innych kierunków studiów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie znajomości języków obcych, metodologii nauczania oraz translatoryki.

 

SYLWETKA KANDYDATA NA STUDIA

Osoby pragnące podjąć studia na naszej specjalności, to osoby, które:

 1. Lubią uczyć się języków obcych.
 2. Znają angielski, ale pragną poznać go na poziomie profesjonalnym.
 3. Myślą poważnie o poszerzeniu swoich kwalifikacji zawodowych.
 4. Planują związać swoje życie zawodowe z uczeniem języka angielskiego jako główną bądź dodatkową formą pracy.
 5. Pragną posiąść głęboką wiedzę w zakresie metodologii nauczania języków obcych i w przyszłości szkolić innych lub oferować usługi przygotowania programów nauczania dla szkół i przedszkoli.
 6. Pragną zgłębić warsztat tłumacza i posiąść umiejętność płynnego tłumaczenia ustnego i pisemnego.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów Nauczanie Języka Angielskiego:

 1. Posiada dogłębną i praktyczną wiedzę dotyczącą tła, budowy i funkcji języka angielskiego.
 2. Posiada umiejętność mówienia, rozumienia, czytania, słuchania i pisania na odpowiednim poziomie, potwierdzoną stosownym testem międzynarodowym.
 3. Zna biegle i potrafi stosować modele metodologiczne nauczania języka obcego.
 4. Potrafi tworzyć samodzielne programy nauczania języka obcego.
 5. Jest przygotowany do pracy tłumacza.
 6. Posiada wszechstronną wiedzę dotyczącą kultury, geografii, historii i instytucji obszaru języka angielskiego.
 7. Posługuje się na podstawowym poziomie drugim językiem obcym.

 

Krótka charakterystyka SPECJALNOŚCI

Studia Nauczanie Języka Angielskiego skierowane są do osób pragnących zdobyć pełne przygotowanie zawodowe do pracy nauczyciela i dydaktyka w szkolnictwie od poziomu przedszkolnego do maturalnego, a także tych, którzy chcą poznać język angielski na poziomie profesjonalnym.

W programie studiów duży nacisk położono także na merytoryczne przygotowanie w zakresie metodologii nauczania języków obcych oraz pragmatyki i praktyki zawodowej. Oznacza to, że absolwenci studiów będą przygotowani do tworzenia programów nauczania w bądź wytycznych metodologicznych w odniesieniu do modelu nauczania. Kończąc studia będą już także po szerokim przygotowaniu praktycznym w nauczaniu języka obcego zarówno w placówkach prowadzących kursy językowe, jak i ogólnokształcących[1]. Ma to ułatwić absolwentom wejście w pracę dydaktyczną i ogólne życie zawodowe.

Wiąże się z tym kolejny plus naszych studiów. Istnieje możliwość zdobycia odpowiednich uprawnień pedagogiczne do pracy dydaktycznej jeszcze w trakcie studiów.

Ponadto, nasze studia oferują przygotowanie w zakresie warsztatu tłumacza. To z kolei da naszym absolwentom większą swobodę na rynku pracy i poszerzy opcje rozwoju zawodowego nie tylko w Polsce. Zaznaczamy, że ze względu na charakter uczelni program zawiera dodatkowe zajęcia kierunkowe obejmujące zagadnienia etyki, filozofii i religii.

 

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI

Po skończonych studiach Nauczanie Języka Angielskiego można ubiegać się o kontynuację edukacji do poziomu magisterskiego na kierunkach filologicznych w całym kraju, na co pozwala program studiów, który odpowiada wymogom stawianym kierunkom filologicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012r. Zależnie od potrzeb można, na przykład, kontynuować jedną ze specjalizacji – nauczycielską lub translatorską. Można jednak także podjąć studia w pokrewnym lub nawet innym kierunku, np. amerykanistyka czy studia międzynarodowe.

 

MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE

Wachlarz zawodów, jakie można podjąć po naszych studiach licencjackich jest szeroki. Najłatwiej oczywiście rozpocząć pracę w zawodzie nauczyciela na poziomie przedszkolnym bądź podstawowym, do czego uprawniają studia licencjackie[2], czy też szkoleniowca w zakresie kształcenia językowego. Można również prowadzić ogólne i specjalistyczne kursy językowe w ramach prywatnych szkół językowych. Ponadto można podjąć pracę w zawodzie tłumacza. Nabyte umiejętności z translatoryki oraz ogólna wiedza uzyskana na studiach otwierają również drzwi do biznesu, struktur europejskich, bankowości oraz urzędów, a także służb, np. policji. Istnieje też możliwość uzyskania wyższych tytułów zawodowych i poszerzenie swoich uprawnień do nauczania o szkoły średnie, a także szansa na podjęcie pracy naukowej.

 

 WARUNKI PRZYJĘCIA

Matura z języka angielskiego na poziomie oceny dobrej (4) lub wyższej. Preferowana jest matura rozszerzona z języka angielskiego, ale nie stanowi warunku. Alternatywnie przyjmujemy osoby, które mogą potwierdzić swoją znajomość języka za pomocą dowolnych uznanych świadectw lub certyfikatów, najlepiej na poziomie B1 lub wyższym, bądź też ukończyły lektorat językowy w ramach szkoły wyższej. Osoby niemogące przedstawić takich dokumentów mogą być poproszone o przejście krótkiego testu orientacyjnego.

 

UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE

Oferujemy możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych za dodatkową opłatą.

 

OPŁATY

Czesne 1600 zł na semestr

Wpisowe 400 zł

 

DOKUMENTY

Rekrutacja w pierwszym etapie odbywa się online. Należy wejść na poniższą stronę i wypełnić dokumenty zgodnie z zaleceniami:
http://www.wsth.pl/oferta-edukacyjna/
 
Wymagane dokumenty (niektóre z nich wypełnione zostaną w trakcie rekrutacji online) 
 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata na studia 
 2. Kserokopia paszportu (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia matury / dyplomu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia średniego, odpowiednika polskiej matury (Oryginały do wglądu) 
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego naukę języka angielskiego optymalnie do poziomu B1 (oryginał do wglądu)
 5. Kserokopia polisy ubezpieczenia turystycznego (oryginał do wglądu)
 6. 3 fotografie 35 x 45 mm
 7. Dowód wpłaty na konto Uczelni czesnego za 1. semestr oraz wpisowego (wpłata do 30 września lub do 15 sierpnia w przypadku osób starających się o wizę)
 8. Podpisana umowa z uczelnią.

KONTAKT

tel. 22 758 92 14, wewn. 217 lub 101

email: ijo@wsth.pl

ul. Jana Pawła II 39

05-807 Podkowa Leśna

Zachęcamy do kontaktu, chętnie służymy informacją.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
_
* Dotyczy pierwszego i drugiego roku.

[1] Dotyczy to szkół podstawowych. Przygotowanie można poszerzyć o program nadający uprawnienia pedagogiczne.

[2] Pod warunkiem ukończenia zalecanego przez nas dodatkowego programu zapewniającego uprawnienia pedagogiczne.