Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny

specjalizacje-2

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Instytut kształci katechetów pod kątem chrześcijaństwa protestanckiego dając solidne podstawy pedagogiczne i ewangelizacyjne.

Studia I stopnia są prowadzone w trybie niestacjonarnym.

Formularze dla kandydatów na studia w Instytucie Pedagogiczno-Katechetycznego do pobrania:

A) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

B) OPINIA O KANDYDACIE

C) REGULAMIN STUDIÓW

D) DOFINANSOWANIE (WYBIERZ):

1. DOFINANSOWANIE – DIECEZJA WSCHODNIA

2. DOFINANSOWANIE – DIECEZJA ZACHODNIA

3. DOFINANSOWANIE – DIECEZJA POŁUDNIOWA

E) AKTUALNY TERMINARZ ZJAZDÓW 2017-2018