Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny

specjalizacje-2

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Instytut kształci katechetów pod kątem chrześcijaństwa protestanckiego dając solidne podstawy pedagogiczne i ewangelizacyjne.

Studia I stopnia są prowadzone w trybie niestacjonarnym.

Masz pytania pisz isp@wsth.pl lub dzwoń 22 758 92 14 wew. 100

 

REKRUTACJA W INSTYTACH TEOLOGICZNYCH NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

OFERTA EDUKACYJNA INSTYTUTÓW TEOLOGICZNYCH KIEROWANA JEST WYŁĄCZNIE DO CZŁONKÓW KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO !

Dla członków Kościoła ADS posiadających obywatelstwo polskie oferta edukacyjna obejmuje 3 specjalności (wszystkie na kierunku: teologia adwentystyczna)

 1. Seminaryjno-Pastoralną – studia w trybie stacjonarnym (dziennym)
 2. Pedagogiczno-Katechetyczną – studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym)
 3. Studium Teologii Biblijnej  – studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym)

Dla członków Kościoła ADS nie posiadających obywatelstwa polskiego oferta edukacyjna obejmuje 1 specjalność:

 1. Seminaryjno-Pastoralną – studia w trybie stacjonarnym (dziennym)

 

CZAS TRWANIA REKRUTACJI:

01 lipca 2018 r. –  30 października  2018 r.

Uwaga! Pełna rejestracja to 2 kroki:

 1. OBOWIĄZKOWA rejestracja online www.wsth.erk24.pl
 2. Dostarczenie dokumentów w teczce papierowej do sekretariatu Instytutu Teologicznego w WSTH w Podkowie Leśnej (wykaz dokumentów będzie dostępny po rejestracji online)

 

OPŁATY

 obowiązują tylko kandydatów nie posiadających obywatelstwa polskiego a będących członkami kościoła Adwentystów Dnia Siódmego  i starających się o przyjęcie na specjalność Seminaryjno-Pastoralną:

  • opłata rekrutacyjna –  400 zł (opłata ma charakter bezzwrotny i  jest wliczana w kwotę opłaty za studia)
  • czesne (opłata za studia) – 1300 PLN za semestr,

 

WYMAGANE DOKUMENTY WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH:

 1. świadectwo maturalne,
 2. 3 zdjęcia legitymacyjne,
 3. formularz zgłoszeniowy,
 4. opinia pastora
 5. opinia Rady Zboru
 6. podpisana umowa
 • Nabór kandydatów na studia odbywa się bez egzaminów.
 • Absolwenci uzyskują dostęp do studiów drugiego stopnia (magisterskich) na uczelniach polskich jak też za granicą.

Pliki do pobrania:

Terminarz_zjazdow_STB_IPK_2018/2019