Instytut Promocji Zdrowia

INFORMACJE OGÓLNE:

Uczelnia przygotowuje do:

 • konsultowania i wdrażania programów prozdrowotnych
 • prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia
 • znajomości budżetowej przedsięwzięć prozdrowotnych

Studia kierowane są głownie do absolwentów liceów, policealnych szkół medycznych oraz absolwentów policealnych studiów kosmetycznych.

DO POBRANIA


REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Nabór na studia I stopnia w Instytucie Promocji Zdrowia

 • kierunek:
  • teologia adwentystyczna,
 • specjalności:
  • promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego
  • promocja zdrowia i urody
  • promocja zdrowia w pracy geriatrycznej


CZAS TRWANIA:

 • od dnia: 15 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.


WYMAGANE DOKUMENTY: (studia I stopnia)

 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • 2 fotografie legitymacyjne (wymiar 35×45)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Formularz zgłoszeniowy – do pobrania w sekretariacie lub przez internet POBIERZ
 • Podpisana Umowa i Regulamin studiów – do pobrania w sekretariacie lub przez internet UMOWAREGULAMIN
 • 4 koperty z naklejonymi znaczkami
 • Dowód wpłaty pierwszej raty czesnego w wysokości 350 zł na konto bankowe:

PROGRAM NAUKI: POBIERZ

Raiffeisen Bank Polska S.A.

PL 04 1750 0012 0000 0000 2757 8489

Nazwa i adres odbiorcy wpłaty:

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

05-807 Podkowa Leśna, ul. Jana Pawła II 39

Tytuł wpłaty: Czesne Promocja Zdrowia

Należy również wpisać imię i nazwisko studenta (w przypadku płatności z konta innej osoby)!

 

Informacje ogólne – zostaje wszystko bez zmian

Dokumenty do pobrania- zmienia się tylko umowa edukacyjna

 

PŁATNOŚCI:

 • studia I stopnia w WSTH
 • całkowity koszt nauki za III lata – 7 800 zł (1300 zł za semestr)
 • czesne w promocyjnej cenie dla absolwentów szkół policealnych medycznych i kosmetycznych.

Aby uzyskać rabat w czesnym dla absolwentów szkół policealnych medycznych i kosmetycznych proponujemy następujący rozkład płatności:

Rozkład czesnego w promocyjnej cenie:

Całkowita opłata za studia wynosi 5450 zł ( w tym 18 rat po 300 zł płatnych do 15 dnia każdego miesiąca + 350 zł opłaty rekrutacyjnej)

Każda osoba zamierzająca zostać Studentem zobowiązana jest do wniesienia z góry opłaty w kwocie 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) wraz ze złożeniem dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji. Opłata ma charakter bezzwrotny i jest wliczana w kwotę opłaty za studia.

Opłaty czesnego są pobierane z góry. Student może jednak skorzystać z rabatów w opłatach za studia wpłacając za cały semestr z góry w terminach:

I semestr:

 • 20% rabatu  (1500 zł – 300 zł = 1200 zł )  przy wpłacie do 20 stycznia 2018 r.
 • 15% rabatu  (1500 zł – 225 zł = 1275 zł )  przy wpłacie do 20 lutego 2018 r.
 • 10% rabatu  (1500 zł  – 150 zł = 1350 zł )  przy wpłacie do 05 marca 2018 r.

II semestr:

 • 15% rabatu  (1800 zł – 270 zł = 1530 zł )  przy wpłacie do 05 sierpnia 2018 r.

III semestr:

 • 15% rabatu   (1800 zł – 270 zł = 1530 zł ) przy wpłacie do 05 lutego 2019 r.

Maksymalna wysokość rabatu, którą może uzyskać student wynosi 840 zł. Ostatnia rata powinna zostać wpłacona nie  później niż 14 dni przed obroną pracy licencjackiej.

Informacje o kosztach dla wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – szczegóły w Sekretariacie IPZ tel. 22 759 21 72; mail: ipz@wsth.pl

 

REKRUTACJA NA

STUDIA PODYPLOMOWE IPZ

 

Nabór na studia podyplomowe z Promocji Zdrowia

WYMAGANE DOKUMENTY: (studia podyplomowe)

 • Kwestionariusz osobowy
 • Podanie o przyjęcie
 • Dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych
 • 2 zdjęcia (wymiar 35×45)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dowód wpłaty I raty czesnego w wysokości 600 zł.

 

Raiffeisen Bank Polska S.A.

PL 04 1750 0012 0000 0000 2757 8489

Nazwa i adres odbiorcy wpłaty:

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

05-807 Podkowa Leśna, ul. Jana Pawła II 39

Tytuł wpłaty: Czesne Promocja Zdrowia

Należy również wpisać imię i nazwisko studenta

PŁATNOŚCI:

 • studia podyplomowe:
  • całkowity koszt – 4 800 zł
  • przy składaniu dokumentów I rata czesnego – 360 zł
  • promocja dla absolwentów WSTH -50%

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY:

 • Ekonomika zdrowia,
 • Psychologia zdrowia,
 • Podstawy zdrowia publicznego,
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny,
 • Ratownictwo medyczne,
 • Epidemiologia,
 • Żywienie człowieka,
 • Postawy kliniczne chorób,
 • Ekologia i ochrona środowiska,
 • Dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych,
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • Etyka,
 • Socjologia,
 • Podstawy teologii moralnej.

Szczegółowe informacje w sekretariacie instytutu Promocji Zdrowia.

INSTYTUT PROMOCJI ZDROWIA – PUNKTY KONSULTACYJNE

1. Podkowa Leśna

Siedziba: ul. Jana Pawła II 39, 05-807 Podkowa Leśna

Tel: (22) 759 21 72

Mail: ipz@wsth.pl

Strona punktu: www.wsth.pl

2. Nysa

Siedziba: ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

Tel: (77) 435 12 54

Mail: biuro@wsth.nysa.pl

Strona punktu: www.wsth.nysa.pl

3. Tychy

Siedziba: Aleja Bielska 92/6, 43-100 Tychy

Tel: (32) 217 06 05

Mail: biuro@interccom.edu.pl

4. Rzeszów

Siedziba: ul. 3-go Maja 28/28, 35-030 Rzeszów

Tel: 600 883 120

5. Kraków

Siedziba: ul. Św. Anny 3/3, 31-150 Kraków

Tel: (12) 429 10 55, 784 484 811

Mail: boguslawkatarzynski@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania:

          wtorek, czwartek: 12.00-16.00

INSTYTUT PROMOCJI ZDROWIA – KONTAKT:

 • tel.: 22 759 21 72, 22 758 92 14, kom.: 696 675 001 (telefon dyżurny)
 • e-mail ipz@wsth.pl
 • godziny pracy sekretariatu IPZ w Podkowie Leśnej:
  • poniedziałek-czwartek 8:00-15:00