Studia podyplomowe IPZ

Rekrutacja na studia podyplomowe w Instytucie Promocji Zdrowia

Rekrutacja trwa: od 15 stycznia 2018 r. do 1 marca 2018 r.

Ofertę studiów podyplomowych w zakresie Zdrowie Publiczne i Środowiskowe, kierujemy do osób posiadających minimum wyższe wykształcenie zawodowe. Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni, a także w prowadzonych przez nią punktach konsultacyjnych.

 

Wymagane dokumenty:

– Ksero dowodu osobistego

– 1 Zdjęcie 35×45

– Dyplom ukończenia studiów wyższych

– 1 koperta z znaczkiem ekonomicznym

– Dowód wpłaty za całość studiów (2 800 zł)  lub pierwszej raty (300 zł)

KWESTIONARIUSZ
UMOWA

należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres Uczelni:

Instytut Promocji Zdrowia

ul.Jana Pawła II 39

05-807 Podkowa Leśna

ipz@wsth.pl

tel. 22 759 21 72

Raiffeisen Bank Polska S.A.

PL 04 1750 0012 0000 0000 2757 8489

Nazwa i adres odbiorcy wpłaty:

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

05-807 Podkowa Leśna, ul. Jana Pawła II 39

Tytuł wpłaty: Czesne Promocja Zdrowia

Należy również wpisać imię i nazwisko słuchacza (w przypadku płatności z konta innej osoby)!

 

Przebieg studiów:

 1. Liczba godzin: 230 w tym 60% stanowią wykłady, 40 % seminaria, konsultacje i ćwiczenia.
 2. Czas trwania: 2 semestry (10 miesięcy), nabór od 15 stycznia 2018 r.
 3. Koszt studiów 3 000 zł możliwość opłaty  w 10 ratach po 300 zł.
  Dla osób wpłacających całą kwotę w chwili zapisu opłata 2800 zł
 4. nie ma opłaty wpisowej
 5. nie ma ukrytych kosztów
 6. materiały w cenie studiów
 7. Możliwości Campusu:
 8. a)  udostępnienie bazy   noclegowej i wyżywienia (odpłatnie wg cennika dla studentów)
 9. b)  udostępnienie  zasobów bibliotecznych
 10. Kadra: Wykładowcy z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie tematu studiów

 

Moduł zdrowia

 1. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 2. Przeciwdziałania patologiom społecznym
 3. Higiena żywienia z dietoprofilaktyką
 4. Wprowadzenie do zagadnień  chorób  cywilizacyjnych

 

Moduł epidemiologiczno-środowiskowy

 1. Środowiskowe zagrożenia zdrowotne
 2. Zadania nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
 3. Epidemiologii najczęściej występujących chorób zakaźnych
 4. Wybrane zagadnienia w zakresie epidemiologii ogólnej

 

Moduł prawno-ekonomiczny

 1. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 2. Finansowanie projektów
 3. Ubezpieczenia zdrowotne
 4. Ekonomika zdrowia
 5. Polityka zdrowotna  w krajach UE
 6. Prawo w zdrowiu