Instytut Turystyki

specjalizacje-slider

Instytut Turystyki prowadzi swoja działalność od ponad dwunastu lat i jako pierwszy wprowadził w polskie środowisko akademickie pojęcie turystyki krajów biblijnych. Obecnie oferta edukacyjna Instytutu jest znacznie szersza i obejmuje nowe specjalności.

Podstawowym założeniem, leżącym u podstaw działalności Instytutu Turystyki, jest idea otwartości, tolerancji, transmisji kulturowej, a przede wszystkim promocja zdrowia, aktywności turystycznej i niezwykle bogatej kultury śródziemnomorskiej.

Instytut Turystyki oferuje studia licencjackie na kierunku teologii adwentystycznej w kilku specjalnościach:

 • turystyka śródziemnomorska
 • turystyka śródziemnomorska z elementami tur. uzdrowiskowej i SPA (przy współpracy z Instytutem Promocji Zdrowia WSTH)
 • turystyka krajów biblijnych

Absolwenci uzyskują dostęp do studiów drugiego stopnia (magisterskich) w uczelniach polskich jak też za granicą.

Rozwój Instytutu zmierza w dwóch zasadniczych kierunkach:

 1. stałego udoskonalania i wdrażania programów edukacyjnych, mających na celu ciągłe podnoszenie jakości nauczania i uzyskiwanych kwalifikacji, tak aby nasi absolwenci mogli realizować się zawodowo w konkurencyjnym rynku pracy,
 2. współpracy z innymi ośrodkami edukacyjnymi KADS na świecie i ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w Polsce: planujemy wprowadzenie stacjonarnych studiów w zakresie kultury śródziemnomorskiej i arabistyki (część zajęć odbywać się będzie w jęz. angielskim)

STUDIA

Studia stacjonarne

3 letnie studia licencjackie po maturze (zajęcia odbywają się od poniedziałku do środy),

specjalny program studiów dla absolwentów szkół policealnych, posiadających maturę (zajęcia odbywają się od poniedziałku do środy). Program realizowany jest indywidualnym tokiem nauczania.

Studia niestacjonarne (zaoczne)

3-letnie studia licencjackie po maturze (zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele),

specjalny program studiów dla absolwentów szkół policealnych, posiadających maturę (zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele). Program realizowany jest indywidualnym tokiem nauczania.

Opłaty

studia stacjonarne:

dla osób z maturą – czesne wynosi 1000 PLN za semestr,

dla absolwentów szkół policealnych, z maturą – czesne wynosi 4000 PLN (całkowity koszt studiów),

studia niestacjonarne (zaoczne):

dla osób z maturą – czesne wynosi 1250 PLN za semestr,

dla absolwentów szkół policealnych, z maturą – czesne wynosi 4550 PLN (całkowity koszt studiów),

Czesne za I semestr należy opłacić najpóźniej w październiku, z czego pierwsze 600 PLN jest wpłacane przy zapisie. (Nie ma opłat wpisowych).

Opłaty za pozostałe semestry nie później niż w miesiącach poprzedzających każdy semestr. Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. świadectwo maturalne,
 2. 3 fotografie legitymacyjne,
 3. formularz zgłoszeniowy,
 4. świadectwo ukończenia szkoły policealnej (w przypadku absolwentów szkół policealnych).

Nabór kandydatów na studia odbywa się bez egzaminów.

Odpowiednie dokumenty należy złożyć do 30 lipca, w przypadku wolnych miejsc, dodatkowy nabór odbędzie się w miesiącu wrześniu.

WAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY

 • metodologia badań naukowych,
 • psychologia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • ekonomika turystyki i rekreacji,
 • ekonomia,
 • etyka,
 • turystyka uzdrowiskowa,
 • SPA & Wellness,
 • organizacja i zarządzanie,
 • fizjologia człowieka,
 • ekologia,
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
 • żywienie człowieka,
 • geografia turystyczna,
 • teoria i metodyka rekreacji,
 • metody i techniki obsługi ruchu turystycznego,
 • zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne,
 • prawo w turystyce i rekreacji,
 • marketing usług turystycznych i rekreacyjnych,
 • historia Starego Testamentu,
 • historia Nowego Testamentu,
 • dzieje ludów śródziemnomorskich,
 • historia i kultura współczesnych krajów śródziemnomorskich,
 • obozy i turystyka kwalifikowana (do jednego z krajów basenu Morza Śródziemnego),
 • Historia i kultura islamu,
 • archeologia śródziemnomorska (- tylko studia stacjonarne)

DALSZE STUDIA MAGISTERSKIE

 • Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie – w zakresie turystyki i rekreacji;
 • Wyższa szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie – w zakresie gospodarki turystycznej;
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie – w zakresie turystyki i rekreacji;
 • Wyższa Szkoła Edukacji zdrowotnej w Łodzi – w zakresie edukacji turystycznej i promocji rekreacji;
 • – w zakresie edukacji zdrowotnej: agroturystyka – SPA&Wellnes;
 • Uniwersytet Warszawski – w zakresie gospodarki przestrzennej i geografii społeczno-ekonomicznej;
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku – w zakresie turystyki i rekreacji;
 • Uniwersytet Jagielloński – w zakresie kulturoznawstwa i europeistyki;
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie – w zakresie pedagogiki religijnej;
 • Mazowiecka Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Humanistyczna w Łowiczu; w zakresie historii i pedagogiki;
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach – w zakresie turystyki uzdrowiskowej i odnowy biologicznej;

Nasi absolwenci mogą podejmować studia magisterskie na wielu różnych uczelniach, zarówno w kraju jak i za granicą.

Zgodnie z obowiązującym Systemem Bolońskim, absolwenci studiów zawodowych pierwszego stopnia, legitymujący się dyplomem licencjackim, mogą kontynuować naukę na studiach zawodowych drugiego stopnia, tj. magisterskich, w różnych kierunkach edukacji, nie tylko w obszarze specjalności studiów licencjackich.

INSTYTUT TURYSTYKI – KONTAKT: