Instytut Turystyki

specjalizacje-slider

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

CZAS TRWANIA REKRUTACJI:

11 czerwca 2018 r.   30 września 2018 r.

Uwaga! Pełna rejestracja to 3 kroki.

  • OBOWIĄZKOWA rejestracja online www.wsth.erk24.pl
  • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej 400 zł (Opłata ma charakter bezzwrotny i  jest wliczana w kwotę opłaty za studia)!
  • Dostarczenie dokumentów w teczce papierowej do sekretariatu wybranego punktu konsultacyjnego. (wykaz dokumentów będzie dostępny po rejestracji online)

Instytut Turystyki oferuje studia licencjackie w trybie:

 • stacjonarnym (dziennym)
 • niestacjonarnym (zaocznym)

na kierunku:  

 • teologia adwentystyczna,  

 w następujących specjalnościach:

 • turystyka śródziemnomorska
 • turystyka śródziemnomorska z elementami tur. uzdrowiskowej i SPA (przy współpracy z Instytutem Promocji Zdrowia WSTH)

UWAGA!

Dla  absolwentów szkół policealnych, posiadających maturę, specjalny program studiów!

Program realizowany jest indywidualnym tokiem nauczania (zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu)

OPŁATY:

 • studia stacjonarne:
  • czesne wynosi 1300 PLN za semestr,
 • studia niestacjonarne (zaoczne):
  • czesne wynosi 1300 PLN za semestr,
  • dla absolwentów szkół policealnych – czesne wynosi 5500 PLN (całkowity koszt studiów)

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. świadectwo maturalne,
 2. 2 zdjęcia legitymacyjne,
 3. formularz zgłoszeniowy,
 4. podpisana umowa
 5. świadectwo ukończenia szkoły policealnej (w przypadku absolwentów szkół policealnych).
 • Nabór kandydatów na studia odbywa się bez egzaminów.
 • Absolwenci uzyskują dostęp do studiów drugiego stopnia (magisterskich) na uczelniach polskich jak też za granicą.