Informacje ogólne

it_03-2

Instytut Turystyki prowadzi swoja działalność od ponad dwunastu lat i jako pierwszy wprowadził w polskie środowisko akademickie pojęcie turystyki krajów biblijnych. Obecnie oferta edukacyjna Instytutu jest znacznie szersza i obejmuje nowe specjalności.

Podstawowym założeniem, leżącym u podstaw działalności Instytutu Turystyki, jest idea otwartości, tolerancji, transmisji kulturowej, a przede wszystkim promocja zdrowia, aktywności turystycznej i niezwykle bogatej kultury śródziemnomorskiej.

 

 

 

Instytut Turystyki oferuje studia licencjackie w następujących specjalnościach:

Absolwenci uzyskują dostęp do studiów drugiego stopnia (magisterskich) w uczelniach polskich jak też za granicą.

Rozwój Instytutu zmierza w dwóch zasadniczych kierunkach:

 1. stałego udoskonalania i wdrażania programów edukacyjnych, mających na celu ciągłe podnoszenie jakości nauczania i uzyskiwanych kwalifikacji, tak aby nasi absolwenci mogli realizować się zawodowo w konku
  rencyjnym rynku pracy,
 2. współpracy z innymi ośrodkami edukacyjnymi KADS na świecie i ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w Polsce: planujemy wprowadzenie stacjonarnych studiów w zakresie kultury śródziemnomorskiej i arabistyki (część zajęć odbywać się będzie w jęz. angielskim)

STUDIA


Studia stacjonarneOLYMPUS DIGITAL CAMERA

3 letnie studia licencjackie po maturze (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
specjalny program studiów dla absolwentów szkół policealnych, posiadających maturę (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku). Program realizowany jest indywidualnym tokiem nauczania.

Studia niestacjonarne (zaoczne)

3-letnie studia licencjackie po maturze (zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele), specjalny program studiów dla absolwentów szkół policealnych, posiadających maturę (zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele). Program realizowany jest indywidualnym tokiem nauczania.

OPŁATY:

 • studia stacjonarne:
  • dla osób z maturą – czesne wynosi 1300 PLN za semestr,
 • studia niestacjonarne (zaoczne):
  • dla osób z maturą – czesne wynosi 1300 PLN za semestr,
  • dla absolwentów szkół policealnych, z maturą – czesne wynosi 5400 PLN (całkowity koszt studiów),


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. świadectwo maturalne,
 2. 2 zdjęcia legitymacyjne,
 3. formularz zgłoszeniowy,
 4. podpisana umowa i regulamin
 5. ksero dowodu osobistego
 6. świadectwo ukończenia szkoły policealnej (w przypadku absolwentów szkół policealnych).

Nabór kandydatów na studia odbywa się bez egzaminów.

Odpowiednie dokumenty należy złożyć do 30 sierpnia, w przypadku wolnych miejsc, dodatkowy nabór odbędzie się we wrześniu.

WAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY

 • metodologia badań naukowych,
 • psychologia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • ekonomika turystyki i rekreacji,
 • ekonomia,
 • etyka,
 • turystyka uzdrowiskowa,
 • SPA & Wellness,
 • organizacja i zarządzanie,
 • fizjologia człowieka,
 • ekologia i ochrona środowiska,
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
 • żywienie człowieka,
 • geografia turystyczna,
 • teoria i metodyka rekreacji,
 • metody i techniki obsługi ruchu turystycznego,
 • zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne,
 • prawo w turystyce i rekreacji,
 • marketing usług turystycznych i rekreacyjnych,
 • biblistyka Starego Testamentu,
 • biblistyka Nowego Testamentu,
 • dzieje ludów śródziemnomorskich,
 • historia i kultura współczesnych krajów śródziemnomorskich,
 • obozy i turystyka kwalifikowana (do jednego z krajów basenu Morza Śródziemnego),
 • Historia i kultura islamu,
 • archeologia śródziemnomorska (- tylko studia stacjonarne)

DALSZE STUDIA MAGISTERSKIE

it_01-2 Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie – w zakresie turystyki i rekreacji;

 • Wyższa szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie – w zakresie gospodarki turystycznej;
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie – w zakresie turystyki i rekreacji;
 • Wyższa Szkoła Edukacji zdrowotnej w Łodzi – w zakresie edukacji turystycznej i promocji rekreacji;
 • – w zakresie edukacji zdrowotnej: agroturystyka – SPA&Wellnes;
 • Uniwersytet Warszawski – w zakresie gospodarki przestrzennej i geografii społeczno-ekonomicznej;
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku – w zakresie turystyki i rekreacji;
 • Uniwersytet Jagielloński – w zakresie kulturoznawstwa i europeistyki;
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie – w zakresie pedagogiki religijnej;
 • Mazowiecka Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Humanistyczna w Łowiczu; w zakresie historii i pedagogiki;
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach – w zakresie turystyki uzdrowiskowej i odnowy biologicznej;

Nasi absolwenci mogą podejmować studia magisterskie na wielu różnych uczelniach, zarówno w kraju jak i za granicą.

Zgodnie z obowiązującym Systemem Bolońskim, absolwenci studiów zawodowych pierwszego stopnia, legitymujący się dyplomem licencjackim, mogą kontynuować naukę na studiach zawodowych drugiego stopnia, tj. magisterskich, w różnych kierunkach edukacji, nie tylko w obszarze specjalności studiów licencjackich.

INSTYTUT TURYSTYKI – KONTAKT:

tel.: 696 675 001

KWESTOR / MGR MARIUSZ GEBEL: 574 575 851