Informacje ogólne

it_03-2

Instytut Turystyki prowadzi swoja działalność od ponad dwunastu lat i jako pierwszy wprowadził w polskie środowisko akademickie pojęcie turystyki krajów biblijnych. Obecnie oferta edukacyjna Instytutu jest znacznie szersza i obejmuje nowe specjalności.

Podstawowym założeniem, leżącym u podstaw działalności Instytutu Turystyki, jest idea otwartości, tolerancji, transmisji kulturowej, a przede wszystkim promocja zdrowia, aktywności turystycznej i niezwykle bogatej kultury śródziemnomorskiej.

 Absolwenci uzyskują dostęp do studiów drugiego stopnia (magisterskich) na uczelniach polskich jak też za granicą.

 

Rozwój Instytutu zmierza w dwóch zasadniczych kierunkach:

 1. stałego udoskonalania i wdrażania programów edukacyjnych, mających na celu ciągłe podnoszenie jakości nauczania i uzyskiwanych kwalifikacji, tak aby nasi absolwenci mogli realizować się zawodowo na konkurencyjnym rynku pracy,
 2. współpracy z innymi ośrodkami edukacyjnymi KADS na świecie i ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w Polsce: planujemy wprowadzenie stacjonarnych studiów w zakresie kultury śródziemnomorskiej i arabistyki (część zajęć odbywać się będzie w jęz. angielskim).

 

 OFERTA EDUKACYJNA

Instytut Turystyki oferuje studia licencjackie w następujących specjalnościach:

 • turystyka śródziemnomorska
 • turystyka śródziemnomorska z elementami tur. uzdrowiskowej i SPA (przy współpracy z Instytutem Promocji Zdrowia WSTH)
 • turystyka krajów biblijnych

 

Studia stacjonarne

 • 3 letnie studia licencjackie – zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku,

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 3-letnie studia licencjackie – zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, 
 • Oferujemy specjalny program studiów dla absolwentów szkół policealnych, posiadających maturę. Program realizowany jest indywidualnym tokiem nauczania.

 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W IT

 • metodologia badań naukowych,
 • psychologia,
 • historia sztuki,
 • język angielski,
 • ekonomika turystyki i rekreacji,
 • ekonomia,
 • etyka,
 • podstawy etyki chrześcijańskiej,
 • logika i teoria poznania,
 • turystyka uzdrowiskowa,
 • SPA & Wellness,
 • organizacja i zarządzanie,
 • fizjologia człowieka,
 • ekologia i ochrona środowiska,
 • geografia turystyczna,
 • teoria i metodyka rekreacji,
 • metody i techniki obsługi ruchu turystycznego,
 • zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne,
 • turystyka śródziemnomorska
 • prawo w turystyce i rekreacji,
 • marketing usług turystycznych i rekreacyjnych,
 • biblistyka Starego Testamentu,
 • biblistyka Nowego Testamentu,
 • dzieje ludów śródziemnomorskich,
 • historia i kultura współczesnych krajów śródziemnomorskich,
 • obozy i turystyka kwalifikowana (do jednego z krajów basenu Morza Śródziemnego),
 • historia i kultura islamu,
 • archeologia śródziemnomorska (- tylko studia stacjonarne)

 

DALSZE STUDIA MAGISTERSKIE

Nasi absolwenci mogą podejmować studia magisterskie na takich Uczelniach jak:

 • Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie – w zakresie turystyki i rekreacji;
 • Wyższa szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie – w zakresie gospodarki turystycznej;
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie – w zakresie turystyki i rekreacji;
 • Wyższa Szkoła Edukacji zdrowotnej w Łodzi – w zakresie edukacji turystycznej i promocji rekreacji;
 • – w zakresie edukacji zdrowotnej: agroturystyka – SPA & Wellnes;
 • Uniwersytet Warszawski – w zakresie gospodarki przestrzennej i geografii społeczno-ekonomicznej;
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku – w zakresie turystyki i rekreacji;
 • Uniwersytet Jagielloński – w zakresie kulturoznawstwa i europeistyki;
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie – w zakresie pedagogiki religijnej;
 • Mazowiecka Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Humanistyczna w Łowiczu; w zakresie historii i pedagogiki;
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach – w zakresie turystyki uzdrowiskowej i odnowy biologicznej;

Zgodnie z obowiązującym Systemem Bolońskim, absolwenci studiów zawodowych pierwszego stopnia, legitymujący się dyplomem licencjackim, mogą kontynuować naukę na studiach zawodowych drugiego stopnia, tj. magisterskich, w różnych kierunkach edukacji, nie tylko w obszarze specjalności studiów licencjackich.