Studia Interdyscyplinarne

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA W INSTYTUCIE TURYSTYKI

Możliwość zdobycia dwóch dyplomów licencjackich:

  • turystyka śródziemnomorska
  • turystyka międzynarodowa (kierunek politologia)

Instytut Turystyki Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej i Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oferują specjalny program studiów interdyscyplinarnych (międzywydziałowych), umożliwiający naszym studentom zdobycie dwóch dyplomów licencjackich.

W czasie trwania jednej ścieżki studiów pierwszego stopnia (lic.) studenci realizują skoordynowane programy dwóch uczelni wyższych, kończące się uzyskaniem dwóch niezależnych dyplomów lic., niezwykle poszerzających kwalifikacje zawodowe absolwenta w sektorze turystycznym i otwierających drogę do szerokiego rynku pracy.

Oba skoordynowane programy realizowane są przy współpracy zespołów dydaktycznych dwu uczelni WSTH i WSSMiA. Program turystyki śródziemnomorskiej kończy się obroną pracy licencjackiej, natomiast program turystyki międzynarodowej kończy się niezależnym egzaminem dyplomowym (bez pisania pracy lic).

Po zakończeniu programu nauczania studenci otrzymują dwa dyplomy:

a). dyplom lic. w zakresie turystyki śródziemnomorskiej – dyplom Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej,

b). dyplom lic. w zakresie turystyki międzynarodowej – kierunek politologia, dyplom Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

Całkowity koszt studiów obu programów licencjackich wynosi łącznie tylko 7500 zł.

Każdy z uzyskanych dyplomów otwiera jednocześnie drogę do studiów drugiego stopnia (mgr) w Polsce i za granicą.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat studiów 22 / 759 21 71