Studium Teologii Biblijnej

specjalizacje-5

 

Studium kształci lokalnych liderów kościelnych pragnących zdobyć, uporządkować i pogłębić wiedzę biblijną, dając jednocześnie solidne podstawy przydatne w pracy misyjnej, ewangelizacyjnej i parafialnej (zborowej).

 

Studia I stopnia są prowadzone w trybie niestacjonarnym

Studia II stopnia

Andrews University – Religiologia

 

Masz pytania? Pisz na isp@wsth.pl

 

Formularze dla kandydatów na studia w Studium Teologii do pobrania

A) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

B) OPINIA O KANDYDACIE

C)  AKTUALNY TERMINARZ ZJAZDÓW 2017 -2018

D) REGULAMIN STUDIÓW

 

DOFINANSOWANIE (WYBIERZ):

1. DOFINANSOWANIE – DIECEZJA WSCHODNIA

2. DOFINANSOWANIE – DIECEZJA ZACHODNIA

3. DOFINANSOWANIE – DIECEZJA POŁUDNIOWA (brak)