Studium Teologii Biblijnej

specjalizacje-5

UWAGA!

Zjazd wrześniowy (23-24.09.2017) jest zjazdem egzaminacyjnym dla poprzedniego roku akademickiego 2016/2017

Zajęcia w nowym roku akademickim 2017/2018 rozpoczynają się 21-22.10.2017.

 

Studium kształci lokalnych liderów kościelnych pragnących zdobyć, uporządkować i pogłębić wiedzę biblijną, dając jednocześnie solidne podstawy przydatne w pracy misyjnej, ewangelizacyjnej i parafialnej (zborowej).

Studia I stopnia są prowadzone w trybie niestacjonarnym

Studia II stopnia

Andrews University – Religiologia

Masz pytania? Pisz na isp@wsth.pl

Formularze dla kandydatów na studia w Studium Teologii do pobrania

A) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

B) OPINIA O KANDYDACIE

C) DOFINANSOWANIE (WYBIERZ):

1. DOFINANSOWANIE – DIECEZJA WSCHODNIA

2. DOFINANSOWANIE – DIECEZJA ZACHODNIA

3. DOFINANSOWANIE – DIECEZJA POŁUDNIOWA (brak)

D) AKTUALNY TERMINARZ ZJAZDÓW 2017 -2018