Jubileusz 90 – lecia Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej!

Jubileusz 90 – lecia Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej!

Z okazji dziewięćdziesięciolecia Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej 21 października 2016 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Historyczno-Naukowa pt. Rola chrześcijańskiej edukacji w kształtowaniu misji Kościoła oraz wartości socjalnokulturowych (The role of Christian education in formation of the Mission of the Church and socio – cultural values). Jej organizatorem i moderatorem był prof. dr Anatolii Zhalovaga.

Wzięli w niej udział prelegenci z Polski, Ukrainy i Rumunii, których połączyły wspólne doświadczenia historyczne, takie jak pozostawanie tych krajów i Kościoła pod sowieckim reżimem oraz doświadczenie wyjścia z postsowieckiego syndromu.

Gości powitała oraz słowo wstępne wygłosiła Rektor WSTH, dr n. med. prof. WSTH Anna Słonecka-Polok. Jako główny mówca wystąpił były rektor Uczelni, dr Władysław Polok. Przedstawił on referat pt. Rola polskiej szkoły w kształtowaniu wartości teologiczno-moralnych, prozdrowotnych, społecznych i kulturowych. Stanowił on ważne i ciekawe odniesienie do historii powstania WSTH oraz wpływu Szkoły na rozwój i misję Kościoła ADS w Polsce oraz poza jej granicami.

Gość z Rumunii, dr Emanuel Adin Salagean, przedstawił uczestnikom konferencji nie tylko referat naukowy, ale i wideo prezentację na temat roli edukacji w misji kościoła ADS w Rumunii. Prelegent podkreślił również, że adwentowe poselstwo zostało przyniesione do Rumunii przez polskiego misjonarza, Michała Belinę-Czechowskiego. Referat nosił tytuł Christian education contribution in teaching the social and cultural values in the context of contemporary philosophies.

Referat mgra Vitalii Neroba (Novacki) z Ukrainy na temat Protestancka edukacja w Rzeczypospolitej w XVI i XVII stuleciach wywołał szczere zainteresowanie i dyskusję. Referat mieścił w sobie nie tylko część teoretyczną ale sporą ilość materiałów dowodowych: kopie historycznych dokumentów, zdjęcia. Jego treść ujawniła ogromną rolę protestanckiej nauki w rozwoju polskiej narodowości, kultury, języka na terytorium Rzeczypospolitej w XVI i XVII (obecne tereny Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy).

W swoim referacie pt. Wyższa Szkoła jako instrument misji Kościoła: Integracja idei zdrowego trybu życia ADS z postkomunistyczną państwową edukacją Ukrainy dr Zhalovaha pokazał w praktyce, jak naukowcy Ukraińskiego Instytut Humanistycznego na Ukrainie z powodzeniem współpracowali z Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy w rozwoju nowych standardów kształcenia w tym kraju w zakresie wychowania fizycznego młodzieży i zdrowego stylu życia.

Konferencja naukowa nie może być kompletna i skuteczna bez dyskusji, która oczywiście odbyła się na zakończenie spotkania. Chcemy zaznaczyć, że konferencja zakończyła się sukcesem, ponieważ sprawnie i organicznie przeszła w żywą, czasem nawet emocjonalną wymianę poglądów i dodatkowych faktów historycznych. Należy zaznaczyć, że brali w niej udział studenci, goście, prelegenci, przedstawiciele Kościoła. Dyskusja pokazała, że temat konferencji jest ważny, a także zasługuje na dalsze badania i wyciąganie odpowiednich wniosków

Konferencja ujawniła przede wszystkim głębszą rolę WSTH w rozwój kościoła ADS nie tylko w Polsce, ale także w Europie Wschodniej.Podkreślona została także rola i wpływ chrześcijańskiej edukacji na jednostkę i społeczeństwa jako całości. Postanowiono opublikować materiał z konferencji, a także kontynuować serię spotkań na temat edukacji chrześcijańskiej i misji Kościoła.

dr Anatolii Zhalovaga.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii!