Władze uczelni i kadra

KADRA DYDAKTYCZNA

 • dr hab. Krzysztof Biliński – historia filozofii, logika i teoria poznania
 • dr hab. Andrzej Skoczowski – ekologia i ochrona środowiska, metodologia badań naukowych
 • dr hab. Krzysztof Kowalik – etyka, historia filozofii
 • dr hab. Roman Marcinkowski – język hebrajski, lektorat tekstów Starego Testamentu
 • dr hab. Aldona Piwko – historia i kultura islamu
 • dr Antoni Augustyn – podstawy prawa
 • dr Igor Baron – język hebrajski, egzegeza Starego Testamentu, religie współczesnej Europy
 • dr Beata Baron – pedagogika, katechetyka, etyka
 • dr Piotr Blada – biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, epidemiologia i nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • dr Aleksandra Grabowska – zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, ekonomika turystyki i rekreacji
 • dr Adam Grześkowiak – egzegeza Nowego Testamentu, Księga Objawienia
 • dr Anna Irzyńska – biostatystyka, socjologia
 • dr Beata Juralewicz – zarządzanie strategiczne
 • dr Irena Kosińska – ekologia i ochrona środowiska
 • dr Cezary Krawczyk – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, podstawy zdrowia publicznego
 • dr Wiktoria Orłowska – ratownictwo medyczne, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • dr Władysław Polok – historia chrześcijaństwa, biblistyka Starego Testamentu, podstawy teologii moralnej
 • dr Zbigniew Poteć – epidemiologia i nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • dr Łukasz Romanowski – biblistyka Nowego Testamentu, język angielski teologiczny
 • dr Anna Słonecka-Polok – biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, podstawy teologii moralnej, metodologia badań naukowych
 • dr Aneta Stremska – organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • dr Sylwia Szostak-Młynarska – epidemiologia i nadzór sanitarno-epidemiologiczny, ekologia i ochrona środowiska
 • dr Paweł Szymkowicz – historia Polski XX w.
 • dr Józef Świerad – teoria i metodyka rekreacji, zdrowie środowiskowe
 • dr Bożena Węcka
 • dr Agata Wolska-Adamczyk – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, zdrowie środowiskowe
 • dr Anatolij Zhalovaga
 • dr Jacek Żurawski – prawo
 • mgr Tomasz Bałycz – epidemiologia i nadzór sanitarny, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • mgr Mirosław Bieńkowski – biostatystyka, logika i teoria poznania, technologia informacyjna
 • mgr Bogumiła Bober – język angielski
 • mgr Wasyl Bostan – biblistyka Starego Testamentu, religiologia, historia Kościoła i doktryn KADS
 • mgr April Cabuena – język angielski
 • mgr Renata Długołęcka – organizacja i zarządzanie, public relations w turystyce
 • mgr Damian Dorocki – patrologia
 • mgr Agnieszka Galbierczyk – filozofia, logika i teoria poznania
 • mgr Maria Głowacka – ekonomia, ekonomia zdrowia
 • mgr Klaudia Głowacka-Walaszczyk – język polski dla obcokrajowców, stylistyka języka polskiego, dykcja
 • mgr Ewa Drewnicka – makroekonomia
 • mgr Elżbieta Dziekan – organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, ekonomika zdrowia
 • mgr Jadwiga Filipów – język angielski
 • mgr Elżbieta Gabis – organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • mgr Kamila Grzesiak – ekonomika zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • mgr Katarzyna Grygorowicz – podstawy zdrowia publicznego, zdrowie środowiskowe
 • mgr Paweł Janas – informatyka
 • mgr Halina Jankowska – psychologia, katechetyka, metodologia nauczania religii
 • mgr Sławomir Jaworski – zdrowie środowiskowe
 • mgr Monika Kraszewska-Dębska – język angielski
 • mgr Stefania Kamińska – postępowanie sądowo-administracyjne
 • mgr Bogusław Katarzyński
 • mgr Damian Kolanko – podstawy etyki chrześcijańskiej, podstawy teologii moralnej
 • mgr Ewelina Kopcisz – prawo w mediach, prawo cywilne
 • mgr Sylwia Kownacka – geografia turystyczna, turystyka śródziemnomorska
 • mgr Michalina Kozak – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • mgr Barbara Krawczyk – biostatystyka, ekonomika zdrowia
 • mgr Jolanta Kręcichwost – stylistyka i kultura języka polskiego, nauka o komunikowaniu
 • mgr Joanna Królikowska – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • mgr Grażyna Kuczek – przeciwdziałanie patologiom społecznym, podstawy teologii moralnej
 • mgr Arkadiusz Kuglarz – etyka mediów
 • mgr Izabela Lewosińska – przeciwdziałanie patologiom społecznym, żywienie i dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych, podstawy teologii moralnej
 • mgr Zbigniew Makarewicz – podstawy historii Kościoła, biblistyka Starego Testamentu
 • mgr Mariusz Maikowski – etyka chrześcijańska
 • mgr Barbara Maroszek– metodologia pracy naukowej
 • mgr Alina Nosenko – język angielski
 • mgr Oskar Gil Ochoa – język hiszpański
 • mgr Teresa Olejnik – epidemiologia i nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • mgr Tadeusz Owsianko – fotografia i obraz w pracy dziennikarskiej
 • mgr Artur Pieczarka – gatunki dziennikarskie
 • mgr Dawid Polok – biblistyka Nowego Testamentu
 • mgr Dorothy Porawski-Orzechowska – język angielski
 • mgr Jolanta Powroźnik – etyka chrześcijańska, żywienie i dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych
 • mgr Jadwiga Przewirska – źródła informacji dziennikarskiej
 • mgr Agnieszka Pulkowska-Nowocień – podstawy zdrowia publicznego
 • mgr Joanna Rozmus – historia sztuki
 • mgr Dorota Samsonowicz-Kaczmarek – język grecki, język łaciński
 • mgr Tomasz Seweryn – ekologia i ochrona środowiska
 • mgr Andrzej Siciński – prawo, prawo wyznaniowe, podstawy teologii systematycznej
 • mgr Maria Skarbek-Kluska – żywienie i dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych, technologia gastronomiczna
 • mgr Emilia Słociak – żywienie i dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych
 • mgr Elżbieta Sosin – biomedyczne podstawy rozwoju, zdrowie środowiskowe
 • mgr Dorota Stanek-Bałycz – podstawy zdrowia publicznego
 • mgr Krzysztof Strażnik – prawo pracy
 • mgr Lidia Szłowieniec – przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • mgr Agnieszka Szpara – statystyka
 • mgr Urszula Wall – język angielski
 • mgr Kamila Węcka – social media, public relations
 • mgr Marta Wiechniak-Małek – prawo
 • mgr Małgorzata Winiarska-Kubas – ekologia i ochrona środowiska, metodologia pracy badawczej
 • mgr Jakub Wiśniewski – ratownictwo medyczne
 • mgr Jarosław Zajęcki – język angielski
 • mgr Piotr Zapotoczny – systemy medialne w Polsce i na świecie