Władze uczelni i kadra

REKTOR: dr n. med. Anna Słonecka-Polok

 

 

***

KADRA DYDAKTYCZNA

 • prof. dr hab. Andrzej Skoczowski – ekologia i ochrona środowiska, metodologia badań naukowych

 • prof. dr hab. Krzysztof Kowalik – etyka, historia filozofii

 • prof. dr hab. Roman Marcinkowski – język hebrajski, lektorat tekstów Starego Testamentu

 • dr hab. Aldona Piwko – historia i kultura islamu

 • dr Antoni Augustyn – podstawy prawa

 • dr Igor Baron – język hebrajski, egzegeza Starego Testamentu, religie współczesnej Europy

 • dr Beata Baron – pedagogika, katechetyka, etyka

 • dr Piotr Blada – biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, epidemiologia i nadzór sanitarno-epidemiologiczny

 • dr Aleksandra Grabowska – zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, ekonomika turystyki i rekreacji

 • dr Adam Grześkowiak – egzegeza Nowego Testamentu, Księga Objawienia

 • dr Anna Irzyńska – biostatystyka, socjologia

 • dr Beata Juralewicz – zarządzanie strategiczne

 • dr Irena Kosińska – ekologia i ochrona środowiska

 • prof. dr hab. Cezary Krawczyk – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, podstawy zdrowia publicznego

 • dr Wiktoria Orłowska – ratownictwo medyczne, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

 • dr Władysław Polok – historia chrześcijaństwa, biblistyka Starego Testamentu, podstawy teologii moralnej

 • dr Zbigniew Poteć – epidemiologia i nadzór sanitarno-epidemiologiczny

 • dr Łukasz Romanowski – biblistyka Nowego Testamentu, język angielski teologiczny

 • dr Anna Słonecka-Polok – biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, podstawy teologii moralnej, metodologia badań naukowych

 • dr Aneta Stremska – organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

 • dr Sylwia Szostak-Młynarska – epidemiologia i nadzór sanitarno-epidemiologiczny, ekologia i ochrona środowiska

 • dr Paweł Szymkowicz – historia Polski XX w.

 • dr Józef Świerad – teoria i metodyka rekreacji, zdrowie środowiskowe

 • dr Bożena Węcka

 • dr Agata Wolska-Adamczyk – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, zdrowie środowiskowe

 • dr Anatolij Zhalovaga

 • dr Jacek Żurawski – prawo

 • mgr Tomasz Bałycz – epidemiologia i nadzór sanitarny, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

 • mgr Mirosław Bieńkowski – biostatystyka, logika i teoria poznania, technologia informacyjna

 • mgr Bogumiła Bober – język angielski

 • mgr Wasyl Bostan – biblistyka Starego Testamentu, religiologia, historia Kościoła i doktryn KADS

 • mgr April Cabuena – język angielski

 • mgr Renata Długołęcka – organizacja i zarządzanie, public relations w turystyce

 • mgr Damian Dorocki – patrologia

 • mgr Agnieszka Galbierczyk – filozofia, logika i teoria poznania

 • mgr Maria Głowacka – ekonomia, ekonomia zdrowia

 • mgr Klaudia Głowacka-Walaszczyk – język polski dla obcokrajowców, stylistyka języka polskiego, dykcja

 • mgr Ewa Drewnicka – makroekonomia

 • mgr Elżbieta Dziekan – organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, ekonomika zdrowia

 • mgr Jadwiga Filipów – język angielski

 • mgr Elżbieta Gabis – organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

 • mgr Kamila Grzesiak – ekonomika zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

 • mgr Katarzyna Grygorowicz – podstawy zdrowia publicznego, zdrowie środowiskowe

 • mgr Paweł Janas – informatyka

 • mgr Halina Jankowska – psychologia, katechetyka, metodologia nauczania religii

 • mgr Sławomir Jaworski – zdrowie środowiskowe

 • mgr Monika Kraszewska-Dębska – język angielski

 • mgr Stefania Kamińska – postępowanie sądowo-administracyjne

 • mgr Bogusław Katarzyński

 • mgr Damian Kolanko – podstawy etyki chrześcijańskiej, podstawy teologii moralnej

 • mgr Ewelina Kopcisz – prawo w mediach, prawo cywilne

 • mgr Sylwia Kownacka – geografia turystyczna, turystyka śródziemnomorska

 • mgr Michalina Kozak – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 • mgr Barbara Krawczyk – biostatystyka, ekonomika zdrowia

 • mgr Jolanta Kręcichwost – stylistyka i kultura języka polskiego, nauka o komunikowaniu

 • mgr Joanna Królikowska – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, przeciwdziałanie patologiom społecznym

 • mgr Grażyna Kuczek – przeciwdziałanie patologiom społecznym, podstawy teologii moralnej

 • mgr Arkadiusz Kuglarz – etyka mediów

 • mgr Izabela Lewosińska – przeciwdziałanie patologiom społecznym, żywienie i dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych, podstawy teologii moralnej

 • mgr Zbigniew Makarewicz – podstawy historii Kościoła, biblistyka Starego Testamentu

 • mgr Mariusz Maikowski – etyka chrześcijańska

 • mgr Barbara Maroszek– metodologia pracy naukowej

 • mgr Alina Nosenko – język angielski

 • mgr Oskar Gil Ochoa – język hiszpański

 • mgr Teresa Olejnik – epidemiologia i nadzór sanitarno-epidemiologiczny

 • mgr Tadeusz Owsianko – fotografia i obraz w pracy dziennikarskiej

 • mgr Artur Pieczarka – gatunki dziennikarskie

 • mgr Dawid Polok – biblistyka Nowego Testamentu

 • mgr Dorothy Porawski-Orzechowska – język angielski

 • mgr Jolanta Powroźnik – etyka chrześcijańska, żywienie i dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych

 • mgr Jadwiga Przewirska – źródła informacji dziennikarskiej

 • mgr Agnieszka Pulkowska-Nowocień – podstawy zdrowia publicznego

 • mgr Joanna Rozmus – historia sztuki

 • mgr Dorota Samsonowicz-Kaczmarek – język grecki, język łaciński

 • mgr Tomasz Seweryn – ekologia i ochrona środowiska

 • mgr Andrzej Siciński – prawo, prawo wyznaniowe, podstawy teologii systematycznej

 • mgr Maria Skarbek-Kluska – żywienie i dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych, technologia gastronomiczna

 • mgr Emilia Słociak – żywienie i dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych

 • mgr Elżbieta Sosin – biomedyczne podstawy rozwoju, zdrowie środowiskowe

 • mgr Dorota Stanek-Bałycz – podstawy zdrowia publicznego

 • mgr Krzysztof Strażnik – prawo pracy

 • mgr Lidia Szłowieniec – przeciwdziałanie patologiom społecznym

 • mgr Agnieszka Szpara – statystyka

 • mgr Urszula Wall – język angielski

 • mgr Kamila Węcka – social media, public relations

 • mgr Marta Wiechniak-Małek – prawo

 • mgr Małgorzata Winiarska-Kubas – ekologia i ochrona środowiska, metodologia pracy badawczej

 • mgr Jakub Wiśniewski – ratownictwo medyczne

 • mgr Jarosław Zajęcki – język angielski

 • mgr Piotr Zapotoczny – systemy medialne w Polsce i na świecie

*(aktualizacja 06.06.2018)