Studia licencjackie

STUDIA I STOPNIA

W celu realizacji niezbędnych wymogów programu nauczania, nauka prowadzona w systemie stacjonarnym(dziennym) trwa 3 lata (6 semestrów). Nauka prowadzona w systemie niestacjonarnym (zaocznym) trwa 3 lata, 6 semestrów, podzielonych na kilkanaście zjazdów odbywających się w wyznaczonych terminach zgodnie z kalendarium roku akademickiego.

dsc5188 Po zakończeniu okresu nauki i obronie pracy licencjackiej, student uzyskuje dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) wraz z suplementem, stosownie do obowiązujących przepisów. Zgodnie z obowiązującym umocowaniem prawnym, tytuł ten jest równoważny z tytułem nadawanym przez państwowe szkoły wyższe.

Na mocy decyzji Accrediting Association of SDA Schools, Colleges and Universities (USA) z dnia 4 października 2016 r., Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna ma prawo do prowadzenia kształcenia i nadawania tytułu B.A. (Bachelor of Arts – odpowiednika naszego tytułu licencjackiego) w ramach działalności wszystkich instytutów Uczelni włączając w to nową specjalność NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO, której akredytacja, choć już zatwierdzona, zostanie zakończona po stosownej wizycie komisji akredytacyjnej pod koniec 2017 r.

Dla studentów instytutów Turystyki, Promocji Zdrowia, Mediów, którzy są absolwentami pomaturalnych szkół o profilu zgodnym ze studiowaną specjalnością, istnieje możliwość realizacji 3 letniego programu nauczania indywidualnym tokiem studiów.

 

INSTYTUTY WSTH: