PODSUMOWANIE WYDARZEŃ ROKU 2009

PODSUMOWANIE WYDARZEŃ ROKU 2009

Całoroczne podsumowanie najważniejszych wydarzeń w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej

STYCZEŃ

 • 7 stycznia 2009. Wydanie 15. zeszytu „Signa Temporis”.
 • 10 stycznia 2009. Udział profesorów i studentów WSTH w nabożeństwie interkonfesyjnym w zborze adwentystycznym Warszawa-Centrum.

LUTY

 • 9 lutego 2009. Podpisanie umowy pomiędzy Wyższą Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi i Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczną w Podkowie Leśnej na prowadzenie studiów magisterskich w ośrodkach WSTH w Podkowie Leśnej, Nysie i Tychach.
 • 11 lutego 2009. Spotkanie Rektora WSTH z Dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Stanisławem Dziekońskim.
 • 17 lutego 2009. Spotkanie Rektora WSTH z ks. bp. Tadeuszem Pikusem, kierującym agendami ekumenicznymi w Episkopacie Kościoła Rzymskokatolickiego.
 • 20 lutego 2009. Wizyta Rektora WSTH na Uniwersytecie Opolskim.
 • 22 lutego 2009. Na Kościelnych Mistrzostwach Polski w halowej piłce nożnej, drużyna WSTH zdobywa pierwsze miejsce, pokonując w finale Kraków 1:0.
 • 24 lutego 2009. Na posiedzeniu Senatu WSTH powołano do istnienia Instytut Dziennikarstwa. Jego dyrektorem został dr Krzysztof Woźniak.
 • 24 lutego 2009. Senat Państwowego Uniwersytetu w Krasnodarze (Rosja) przyznał doktorat honoris causa Rektorowi WSTH, prof. Bernardowi Kozirógowi.

MARZEC

 • 1 marca 2009. Wizyta w Podkowie Leśnej przedstawicieli Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej z Łodzi w osobach prorektora ds. naukowych prof. Adama Macieja Kołątaja, kanclerza dra Zbigniewa Domżała, dr Urszuli Anny Domżał i mgra Cezarego Bedki.
 • 17 marca 2009. Konferencja adwentystycznych pastorów na campusie WSTH.
 • 21 marca 2009. Wieczór kultury jordańskiej w Nysie. Rektor udziela wywiadu Telewizji Polskiej.
 • 26 marca 2009. Prof. Władysław Polok kończy 70 lat.
 • 26 marca 2009. Gazeta Grodziska publikuje artykuł Karola Grant-Skiby na temat doktoratu honoris causa prof. Bernarda Koziróga.
 • 30 marca 2009. Podpisana zostaje umowa pomiędzy WSTH i Ośrodkiem Promocji i Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim. Na mocy tej umowy WSTH otwiera 3 nowe Punkty Konsultacyjne na terenie kraju: Legnica, Rzeszów  i Chełm.

KWIECIEŃ

 • 17-24 kwietnia 2009. Wyjazd studyjny nauczycieli WSTH do Egiptu.

MAJ

 • 1-9 maja 2009. Wyjazd studyjny Rektora na Sycylię.
 • 19 maja 2009. Sympozjum naukowe w Podkowie Leśnej z okazji 400-lecia urodzin Jana Kalwina, zorganizowane przez instytuty teologiczne i prof. Władysława Poloka.
 • 20 maja 2009. Wizyta  Rektora u proboszcza Kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, ks. Wojciecha Osiala oraz burmistrza Podkowy Leśnej, p. Andrzeja Kościelnego.
 • 24-31 maja 2009. Wyjazd profesorów i studentów do Grecji.
 • 25-31 maja 2009. Udział profesorów WSTH (J. Hatała, W. Polok, I. Baron, K. Romanowski) w międzynarodowej konferencji teologicznej na adwentystycznym Uniwersytecie w Zaokski (Rosja).

CZERWIEC

 • 1 czerwca 2009. Wizyta w Podkowie Leśnej prof. Nony Borisewnej Zinowiewej, prorektora ds. międzynarodowych Uniwersytetu w Krasnodarze (Rosja). Uroczyste nadanie doktoratu honoris causa prof. Bernardowi Kozirógowi. Laudację wygłosił prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski, kierownik Sekcji Polskiej Rosyjskiej Akademii Nauk.
 • 11 czerwca 2009. Piknik sportowy w Nadarzynie. Turniej piłkarski o Puchar Rektora WSTH wygrywa reprezentacja naszej Uczelni.  Drużyna składająca się z zagranicznych studentów studiujących w WSTH zakończyła rozgrywki w ćwierćfinale.
 • 16 czerwca 2009. Pierwszych dziesięciu absolwentów studiów magisterskich z historii zdaje egzaminy magisterskie.
 • 21 czerwca 2009. Graduacje w Tychach i Krakowie.
 • 26 czerwca 2009. Graduacja w Nysie.
 • 27 czerwca 2009. Udział profesorów WSTH na uroczystym nabożeństwie w Rudzie Śląskiej.
 • 28 czerwca 2009. Graduacja w Podkowie Leśnej. Uroczystości z okazji 50-lecia istnienia Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w mieście-ogrodzie Podkowa Leśna. Burmistrzowie Podkowy Leśnej i Brwinowa otrzymali okolicznościowe plakiety w podzięce za dobra współpracę. Honorowe licencjaty teologii adwentystycznej otrzymali zasłużeni dla WSTH profesorowie:
  • Jadwiga Muszyńska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego),
  • Piotr Matusak (Akademia Podlaska),
  • Krzysztof Biliński (Uniwersytet Wrocławski i WSTH),
  • Edward Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki i Mazowiecka Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Humanistyczna w Łowiczu),
  • Wojciech Słomski (Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów i WSTH),
  • Roman Marcinkowski (Uniwersytet Warszawski i WSTH),
  • Stefan Jakobielski (Uniwersytet Warszawski i WSTH),
  • Władysław Polok (WSTH),
  • Julian Hatała (WSTH).

Nastąpiło też wręczenie pierwszych dyplomów magisterskich.

 • 29 czerwca 2009. Graduacja w Lublinie.

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

 • 6-9 września 2009. Dni Biblii, podczas których odbywały się prelekcje biblijne, koncerty, wystawy egzemplarzy Biblii z różnych epok i znaczków pocztowych o tematyce biblijnej.
 • 11 września 2009. Udział Rektora w uroczystościach 40-lecia nadania praw miejskich Podkowie Leśnej.
 • 11 września 2009. Wydanie książki prof. Bernarda Koziróga pt. Historia, filozofia i religia świata grecko-rzymskiego.
 • 16-17 września 2009. Udział profesorów WSTH w IV sympozjum naukowym na Uniwersytecie Jagiellońskim nt. życia codziennego i obyczajów w starożytnym Izraelu.
 • 19-20 września 2009. Konferencja katechetów na campusie WSTH.
 • 21-24 września 2009. Konferencja biblijna z udziałem profesorów z Andrews University.
 • 25 września 2009. Posiedzenie Senatu WSTH.
 • 27 września 2009. Inauguracja roku akademickiego w Łodzi.

PAŹDZIERNIK

 • 3 października 2009. Inauguracja roku akademickiego w Tychach.
 • 10 października 2009. Inauguracja roku akademickiego w Nysie.
 • 17 października 2009. Inauguracja roku akademickiego w Podkowie Leśnej.
 • 18 października 2009. Inauguracja roku akademickiego w Lublinie.
 • 20 października 2009. Posiedzenie Rady Szkoły.
 • 22 października 2009. Ukazała się książka Beaty Baron „Praca z dzieckiem w ujęciu pedagogiki  Marii Montessori”.
 • 25 października 2009. Turniej piłkarski o puchar Rektora w Goczałkowicach. Zwyciężyła drużyna z Jaworza przed Czechowicami i drużyną WSTH z Podkowy Leśnej.
 • 28 października 2009. Ukazał się 16. zeszyt „Signa Temporis”.

LISTOPAD

 • 3 listopada 2009. Na stanowisko kanclerza WSTH powołana została mgr Marzanna Makowska.
 • 11 listopada 2009. Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Teologicznych w piłce nożnej. Zwyciężyła drużyna WSTH, która w finale pokonała Wyższe Seminarium Duchowne z Białegostoku.
 • 19-20 listopada 2009. Udział dra Krzysztofa Woźniaka w międzynarodowej konferencji naukowej w Krakowie pt. Religia a stosunki międzynarodowe.
 • 23-24 listopada 2009. Wizyta rektora na Uniwersytecie Wrocławskim.
 • 25 listopada 2009. Ukazanie się książki Macieja Moraczewskiego „Alegoreza w myśli starożytnej od Klemensa do apostoła Pawła”.
 • 30 listopada 2009. Podpisanie aktu notarialnego na zakupiony budynek akademicki w Nysie. Akt podpisali rektor WSTH i starosta nyski.

GRUDZIEŃ

 • 6 grudnia 2009. Wizyta studentów instytutów teologicznych w ośrodku dla uchodźców z Czeczeni. Wręczenie 120 paczek dla dzieci z ośrodka.
 • 14 i 22 grudnia 2009. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Szkoły.
 • 24 grudnia 2009. Ukazanie się książki Adama Grześkowiaka „Grzech według trzech pierwszych rozdziałów Listu do Rzymian”.