Rok akademicki 2016/2017 w WSTH w Podkowie Leśnej został otwarty!

Rok akademicki 2016/2017 w WSTH w Podkowie Leśnej został otwarty!

W dniu 16 października 2016 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2016/2017.

Na uroczystości obecni byli studenci teologii, pedagogiki, promocji zdrowia, turystyki i dziennikarstwa. Swoją obecnością zaszczycili nas również przyjaciele Uczelni oraz rodzice studentów.

Uroczystość rozpoczęła się od wejścia Senatu WSTH, po czym JM Rektor, prof. dr n. med. Anna Słonecka-Polok, powitała studentów i gości. Przed oficjalnym ogłoszeniem rozpoczęcia nowego roku akademickiego przeprowadzono graduację osób, które we wrześniu złożyły egzamin licencjacki, po czym nastąpiła immatrykulacja studentów I roku – ślubowanie i rozdanie indeksów. Wykład inauguracyjny pt. „O pożytkach, które płyną z teologii” wygłosił prof. zw dr hab. Krzysztof Biliński.

Cieszymy się, że w nowym roku akademickim mamy około 1300 studentów, z czego około 400 osób to studenci I roku.

Rok akademicki 2016/2017 w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej został otwarty!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!