Wydawnictwo SIGNA TEMPORIS

LOGO SIGNA TEMPORIS 02

Wydawnictwo uczelniane „Signa Temporis” istnieje od roku 2003.

Wydaje podręczniki, skrypty i książki oraz Rocznik Teologiczno-Humanistyczny.

kontakt / zamówienia:

e-mail: signa.temporis@wsth.pl lub wsth@wsth.pl

tel. (022) 759 21 92