Program likwidacji barier w dostępie do kształcenia w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej

nr umowy POWR.03.05.00-00-A023/21 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Data GodzinaMiejsceNazwa szkolenia
25-26.07.202309:00 – 15:00 on-line (platforma MS TEAMS) Szkolenie z dostosowania materiałów rekrutacyjnych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne wpisy