REKTOR: dr n. med. Anna Słonecka-Polok

 

KADRA DYDAKTYCZNA 2018/2019


 • prof. dr hab. Andrzej Skoczowski – ekologia i ochrona środowiska, metodologia badań naukowych
 • dr hab. Krzysztof Kowalik – etyka, historia filozofii
 • dr hab. Cezary Krawczyk – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, podstawy zdrowia publicznego
 • dr hab. Roman Marcinkowski – język hebrajski, lektorat tekstów Starego Testamentu
 • dr Beata Baron – pedagogika, katechetyka, etyka
 • dr Agnieszka Galbierczyk – filozofia, logika i teoria poznania
 • dr Adam Grześkowiak – egzegeza Nowego Testamentu, Księga Objawienia
 • dr Anna Irzyńska – biostatystyka, socjologia
 • dr Irena Kosińska – ekologia i ochrona środowiska
 • dr Wiktoria Orłowska – ratownictwo medyczne, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • dr Mateusz Pencuła – religie współczesnej Europy
 • dr Władysław Polok – historia chrześcijaństwa, biblistyka Starego Testamentu, podstawy teologii moralnej
 • dr Zbigniew Poteć – epidemiologia i nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • dr Łukasz Romanowski – biblistyka Nowego Testamentu, język angielski teologiczny
 • dr Anna Słonecka-Polok – biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, podstawy teologii moralnej, metodologia badań naukowych
 • dr Sylwia Szostak-Młynarska – epidemiologia i nadzór sanitarno-epidemiologiczny, ekologia i ochrona środowiska
 • dr Paweł Szymkowicz – historia Polski XX w., historia mediów
 • dr Bożena Węcka 
 • dr Agata Wolska – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, zdrowie środowiskowe
 • dr Anatolij Zhalovaga 
 • dr Jacek Żurawski – prawo
 • mgr Ewa Alberska – SPA i Wellness
 • mgr Mirosław Bieńkowski – biostatystyka, logika i teoria poznania, technologia informacyjna
 • mgr Bogumiła Bober – język angielski
 • mgr Wasyl Bostan – biblistyka Starego Testamentu, religiologia, historia Kościoła i doktryn KADS
 • mgr Damian Dorocki – patrologia
 • mgr Ewa Drewnicka – makroekonomia
 • mgr Elżbieta Dziekan – organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, ekonomika zdrowia
 • mgr Jadwiga Filipów – język angielski
 • mgr Elżbieta Gabis – organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • mgr Oscar Gil Ochoa – język hiszpański
 • mgr Maria Głowacka – ekonomia, ekonomia zdrowia
 • mgr Klaudia Głowacka – język polski dla obcokrajowców, dykcja, historia wychowania, metodologia badań naukowych
 • mgr Daria Grad – historia sztuki
 • mgr Bożena Grębowiec – etykieta i kultura menedżerska
 • mgr Katarzyna Grygorowicz – podstawy zdrowia publicznego, zdrowie środowiskowe
 • mgr Kamila Grzesiak – ekonomika zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • mgr Mirosława Grześkowiak – współczesne kierunki pedagogiczne
 • mgr Mirosław Harasim – homiletyka, historia Kościoła
 • mgr Paweł Janas – informatyka
 • mgr Halina Jankowska – psychologia, katechetyka, metodologia nauczania religii
 • mgr Jerzy Kiełb – kurs kierownika wycieczek i kierownika wypoczynku
 • mgr Małgorzata Kołek - gerontologia
 • mgr Ewelina Kopcisz – prawo w mediach, prawo cywilne
 • mgr Monika Kraszewska-Dębska – język angielski
 • mgr Barbara Krawczyk – biostatystyka, ekonomika zdrowia
 • mgr Jolanta Kręcichwost – stylistyka i kultura języka polskiego, nauka o komunikowaniu
 • mgr Joanna Królikowska – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • mgr Mateusz Krzesiński – teologia pism E. G. White
 • mgr Grażyna Kuczek – przeciwdziałanie patologiom społecznym, podstawy teologii moralnej
 • mgr Tomasz Kuczyński – prawo w turystyce i rekreacji
 • mgr Arkadiusz Kuglarz – etyka mediów
 • mgr Paweł Lazar – teologia praktyczna, liturgika
 • mgr Małgorzata Leśniewska – kurs kierownika wycieczek i kierownika wypoczynku
 • mgr Izabela Lewosińska - przeciwdziałanie patologiom społecznym, żywienie i dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych, podstawy teologii moralnej
 • mgr Zbigniew Makarewicz – podstawy historii Kościoła, biblistyka Starego Testamentu
 • mgr Mariusz Maikowski – etyka chrześcijańska
 • mgr Marek Micyk – metody pracy z młodzieżą
 • mgr Elżbieta Nawrocka – organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • mgr Alina Nosenko – język angielski
 • mgr Danuta Orłowska - biostatystyka
 • mgr Tadeusz Owsianko – fotografia i obraz w pracy dziennikarskiej
 • mgr Artur Pieczarka – gatunki dziennikarskie
 • mgr Dorothy Porawski-Orzechowska – język angielski
 • mgr Jolanta Powroźnik – etyka chrześcijańska, żywienie i dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych
 • mgr Jadwiga Przewirska – źródła informacji dziennikarskiej
 • mgr Agnieszka Pulkowska-Nowocień – podstawy zdrowia publicznego
 • mgr Joanna Rozmus – historia sztuki
 • mgr Dorota Samsonowicz-Kaczmarek – język grecki, język łaciński
 • mgr Andrzej Siciński – prawo, prawo wyznaniowe, podstawy teologii systematycznej
 • mgr Maria Skarbek-Kluska – żywienie i dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych, technologia gastronomiczna
 • mgr Emilia Słociak – żywienie i dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych
 • mgr Joanna Słonecka-Micyk – dydaktyka, pedeutologia
 • mgr Krzysztof Smolarek – technologia informacyjna
 • mgr Elżbieta Sosin – biomedyczne podstawy rozwoju, zdrowie środowiskowe
 • mgr Piotr Stachurski – ewangelizacja, wzrost Kościoła
 • mgr Wiesława Szklarska – teoria i metodyka rekreacji, zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
 • mgr Lidia Szłowieniec – przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • mgr Agnieszka Szpara – statystyka
 • mgr Jagoda Szybkowska – promocja zdrowia w kosmetologii
 • mgr Urszula Wall – język angielski
 • mgr Kamila Węcka – social media, public relations
 • mgr Marta Wiechniak-Małek – prawo
 • mgr Mariusz Zaborowski – biblistyka Starego Testamentu
 • mgr Jarosław Zajęcki – język angielski
 • mgr Piotr Zapotoczny – systemy medialne w Polsce i na świecie
 • lic. Eunice Hołodyński – język angielski
Aktualizacja: 24.04.2019 r.