SPECJALNOŚCI INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO

Biblijno-pastoralna

Studia licencjackie na specjalności biblijno-pastoralnej oferują kompleksowe podejście do teologii biblijnej, integrując nauki o językach biblijnych, egzegezę oraz teologię systematyczną i praktyczną. Program kształci w zakresie interpretacji i aplikacji nauk biblijnych w kontekście współczesnych wyzwań społecznych i duchowych, zapewniając solidne przygotowanie do pracy pastoralnej.

Biblistyka

Studia licencjackie z biblistyki skupiają się na dogłębnej analizie Pisma Świętego, oferując kursy z języków biblijnych takich jak hebrajski i grecki, a także szczegółowe wprowadzenia do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Program łączy warsztaty egzegetyczne z naukami przygotowującymi do popularyzacji treści biblijnych we współczesnym świecie.

Pedagogiczno-katechetyczna

Studia licencjackie na specjalności pedagogiczno-katechetycznej oferują gruntowne wprowadzenie w przesłanie biblijne, przygotowując do nauczania religii na wszystkich poziomach edukacyjnych. Program obejmuje również obszerny zakres przedmiotów z psychologii, pedagogiki i dydaktyki, co umożliwia skuteczne i wszechstronne przygotowanie do pracy edukacyjnej i katechetycznej.

O INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM

Instytut Teologiczny WSTH wychodzi naprzeciw wyzwaniom nowoczesności, oferując kształcenie w trzech kluczowych specjalnościach: biblijno-pastoralnej, biblistyce oraz pedagogiczno-katechetycznej. Nasze programy łączą wątki duchowe z profesjonalnym przygotowaniem i wyposażeniem w narzędzia służące szeroko rozumianej misji. Wszystko po to, by umożliwić absolwentom efektywną pracę w roli pastorów, misjonarzy, nauczycieli i liderów lokalnych Kościołów. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do nauki spotyka się z realnym doświadczeniem, co sprzyja osobistemu rozwojowi i inspiruje do dalszych, świadomych kroków w przyszłość. Przygotuj się do przekraczania granic i eksplorowania możliwości, które stoją przed Tobą. Dołącz do nas, aby razem kształtować przyszłość Kościoła!

Dyrektor Instytutu Teologicznego

Sekretariat Instytutu

lic. Dominika Dziedzic

GODZINY PRACY:

poniedziałek-czwartek 10:00 – 15:00 
niedziela 9:00 – 15:00 (w terminach zjazdów studiów zaocznych)

WYKŁADOWCY INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO

RADA INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO

Ogólny kierunek działalności instytutu nadaje Rada Instytutu, w skład której wchodzą:

1. dr Adam Grześkowiak (przewodniczący Rady, dyrektor IT)
2. dr n. med. Anna Słonecka-Polok, prof. WSTH (rektor WSTH)
3. dr Łukasz Romanowski (prorektor WSTH, wykładowca IT)
4. dr Beata Gebel (wykładowca IT)
5. mgr Konrad Pasikowski (Dyrektor Departamentu Edukacji, wykładowca IT)
6. mgr Mateusz Krzesiński (wykładowca IT)
7. Piotr Żyziński (przedstawiciel studentów IT)