Punkt Konsultacyjny w Tychach

Dane kontaktowe:

ul Rudolfa Zaręby 7

Tel.: 501 374 141

E-mail: ipz.tychy@edukacja-wsth.pl