W tym roku akademickim WSTH ogłasza rekrutację na studia magisterskie prowadzone przez Uniwersytet Andrews USA Master of Arts (Religiologia).

Celem programu magisterskiego jest przedstawienie szerokiego spektrum wiedzy w różnych dziedzinach teologii, co przygotuje absolwenta i nada mu uprawnienia do pracy nauczyciela lub różnego rodzaju służby w Kościele.

Początek zajęć –19-24 czerwiec 2016 r.

Termin nauki – 4 lata

Forma studiów – niestacjonarna

Język prowadzonych zajęć – angielski, polski.

Warunki przyjęcia:

  • posiadanie wykształcenia wyższego,
  • 12 ECTS z przedmiotów teologicznych,
  • średnia ocen z poprzednich studiów nie mniejsza niż 4
  • rekomendacja
  • Wypełnione dwa formularze: Formularz MA Andrews oraz Formularz rekomendacyjny

Pierwsze zajęcia odbędą się od 19-23 czerwca 2016r. Poprowadzi je dr Jiri Moskala, moduł I – Pięcioksiąg.

Wypełniony formularz MA Andrews należy przesyłać na adres wsth@wsth.pl z podaniem w temacie: „Studia MA”. Arkusz rekomendacyjny należy przekazać do odpowiednich osób: starsi zboru, pastorzy. Diecezje, po wypełnieniu, przekażą  go bezpośrednio do WSTH. Będzie on bardzo pomocny przy postępowaniu rekrutacyjnym. Dyrektorem studiów magisterskich (MA) jest dr Anatoly Zhalovaga Prorektor WSTH, absolwent Andrews University.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej Uniwersytetu Andrews : https://www.andrews.edu/sem/programs-degrees/mareligion/ma_in_religion_handbook.pdf

Kontakt: Dr. Anatolii Zhalovaga. Program direktor University  Andrews, MA (Religion) w Polsce. E-mail: azhalovaga@yahoo.com

Opłata za rok nauki: 1350 PLN (dla osób niezatrudnionych w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego) – płatna w dwóch ratach:

  • 1 rata: do 15 czerwca
  • 2 rata: do 15 listopada

Płatności należy dokonać na rachunek uczelni:

  • 04 1750 0012 0000 0000 2757 8489 (tytułem: MA)

Szkoła zapewnia możliwość wyżywienia i noclegu za dodatkową opłatą.