Spotkanie autorskie z Dorotą Samsonowicz-Kaczmarek – 30.11.2019r.