Instytut Biblijno-Pastoralny kształci przyszłe kadry Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w tym pastorów i ewangelistów oraz lokalnych liderów, dając solidne podstawy do realizacji powołania pastorskiego, kaznodziejskiego oraz szeroko pojętej i wielowymiarowej misji Kościoła.

Kierownictwo IBP:

Dyrektor Instytutu Biblijno-Pastoralnego – dr Adam Grześkowiak
Telefon: +48 661348416
E-mail:  adam.grzeskowiak@wsth.pl


Ogólny kierunek działalności IBP nadaje Rada Instytutu, w skład której wchodzą:
1. dr Adam Grześkowiak (przewodniczący Rady, dyrektor IBP);
2. dr n. med. Anna Słonecka-Polok, prof. WSTH (rektor WSTH);
3. dr Beata Baron (Dyrektor Departamentu Edukacji w przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP oraz wykładowca IBP);
4. mgr Andrzej Siciński (wykładowca IBP);
5. mgr Konrad Pasikowski (wykładowca IBP)
6. mgr Zbigniew Makarewicz (wykładowca IBP).

Sekretariat IBP – lic. Dominika Dziedzic
godziny urzędowania:
poniedziałek-czwartek 10:00 – 15:00 
tel. 696 675 001
e-mail: it@wsth.pl

Studia w IBP o spec. biblijno-pastoralnej realizowane są w dwóch trybach, stacjonarnym i niestacjonarnym.
Tryb stacjonarny trwa 3,5 roku (6 semestrów dydaktycznych i semestr licencjacki)
Tryb niestacjonarny – 4 lata (wszystkie semestry dydaktyczne)

Pełny opis programu kształcenia: Plik do pobrania
Modułowy program studiów – studia stacjonarne: Plik do pobrania
Modułowy program studiów – studia niestacjonarne: Plik do pobrania
Roczne programy studiów – studia stacjonarne: Plik do pobrania
Roczne programy studiów – studia niestacjonarne: Plik do pobrania
Kalendarium roku akademickiego – studia stacjonarne: Plik do pobrania
Kalendarium roku akademickiego – studia niestacjonarne: Plik do pobrania
CZAS TRWANIA REKRUTACJI:
01 lipca 2022 r. – 30 września 2022 r.
Uwaga! Pełna rejestracja to 2 kroki:
1. OBOWIĄZKOWA rejestracja online www.wsth.erk24.pl

2. Dostarczenie dokumentów w teczce papierowej do sekretariatu Instytutów Teologicznych w WSTH w Podkowie Leśnej (wykaz dokumentów będzie dostępny po rejestracji online)

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. świadectwo maturalne
 2. 3 zdjęcia legitymacyjne
 3. formularz zgłoszeniowy
 4. opinia pastora
 5. opinia Rady Zboru
 6. podpisana umowa
Studia stacjonarne:
 • Łączna opłata za studia dla członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP wynosi 4050 zł (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych). Czesne może być płatne w miesięcznych ratach po 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), płatnych z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca (tj. łącznie 27 rat po 150 zł od 15.10.2022 r. do 15.06.2025 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych [lipiec – wrzesień]). Z tytułu realizacji programu „Rok dla Jezusa” w roku akademickim 2022/2023 Student/Studentka może zostać zwolniony/zwolniona z czesnego za okres 15.10.2022 r. – 15.06.2023 r.
 • Zachęcając kobiety do podjęcia studiów biblijno-pastoralnych w trybie stacjonarnym informujemy, że Wydział Trans-Europejski Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (TED) opłaca 75% wszystkich kosztów związanych z kształceniem na tej specjalności (tj. czesne, pokój w akademiku, wyżywienie w stołówce WSTH).
 • Łączna opłata za studia dla członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego spoza Unii Polskiej wynosi 8100 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych). Czesne może być płatne w miesięcznych ratach po 300 zł (słownie: trzysta złotych), płatnych z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca (tj. łącznie 27 rat po 300 zł od 15.10.2022 r. do 15.06.2026 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych [lipiec – wrzesień]). Z tytułu realizacji programu „Rok dla Jezusa” w roku akademickim 2022/2023 Student/Studentka może zostać zwolniony/zwolniona z czesnego za okres 15.10.2022 r. – 15.06.2023 r.
Ponadto, włączenie do programu „Rok dla Jezusa” 2022/2023 skutkuje również przejęciem przez Organizatorów programu znaczącej części kosztów związanych z akomodacją (mieszkanie i wyżywienie). W tym zakresie udział finansowy uczestników obejmuje wyłącznie:
• Koszt akademika: Mężczyźni 120 zł/miesiąc (akademik męski), Kobiety 170 zł/miesiąc (akademik żeński) (300 zł pokrywa dotacja z Zarządu Kościoła oraz Diecezji)
• Korzystanie z pralni i suszarni: 15 zł/miesiąc oraz lodówki w pokoju: 5 zł/miesiąc,
• Miejsce parkingowe: 40zł/miesiąc (tylko dla posiadaczy aut)
• Obiady: 360 zł/miesiąc*
• Legitymacja studencka: 50 zł (opłata jednorazowa)
*Obiad od poniedziałku do piątku, w sobotę zupa z chlebem. W trakcie trwania zjazdów studiów zaocznych IBP/IPK pełny obiad. Cena obliczona na dzień 30 kwietnia 2022 r. może ulec zmianie o 10%.
Studia niestacjonarne:
 • Łączna opłata za studia dla członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP wynosi 3600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych). Czesne może być płatne w miesięcznych ratach po 100 zł (słownie: sto złotych), płatnych z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca (tj. łącznie 36 rat po 100 zł od 15.10.2022 r. do 15.03.2026 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych [lipiec – wrzesień]).
 • Łączna opłata za studia dla członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego spoza Unii Polskiej wynosi 8100 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych). Czesne może być płatne w miesięcznych ratach po 300 zł (słownie: trzysta złotych), płatnych z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca (tj. łącznie 27 rat po 300 zł od 15.10.2022 r. do 15.06.2026 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych [lipiec – wrzesień]).