Innowacyjny program studiów podyplomowych na specjalności Promocja i psychologia zdrowia, oferowany przez Instytut Promocji Zdrowia, jest skierowany do profesjonalistów pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat wpływu psychologicznych aspektów na zdrowie fizyczne i psychiczne. Program łączy interdyscyplinarne podejście do zdrowia, integrując nauki społeczne, psychologię, pedagogikę oraz zdrowie publiczne, co przygotowuje do efektywnego zarządzania złożonymi problemami zdrowotnymi.

Program skoncentrowany jest na rozwijaniu umiejętności krytycznej analizy i strategicznego planowania, co umożliwia skuteczne wdrażanie programów zdrowotnych promujących dobre samopoczucie na różnych etapach życia człowieka. Absolwenci zdobywają umiejętności realizacji działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym, pracując w instytucjach edukacyjnych, ośrodkach zdrowia psychicznego, organizacjach pozarządowych oraz samorządach.

Szczegółowy program studiów oraz kalendarium zjazdów dostępne w załączonych plikach umożliwią dokładne zaplanowanie edukacyjnej ścieżki. Zachęcamy do przejrzenia tych materiałów i dołączenia do grona studentów. 

Całość programu trwa trzy semestry i jest realizowana w formie online. Studenci otrzymują dostęp do indywidualnych kont w domenie uczelnianej (imie.nazwisko@wsth.pl) oraz do pakietu Office 365, co zapewnia im niezbędne narzędzia do efektywnego zdalnego nauczania. Wykłady, konsultacje z wykładowcami oraz ćwiczenia odbywają się w trybie zdalnym. Wszystkie materiały dydaktyczne, zadania oraz egzaminy są dostępne na platformie e-learningowej Microsoft Teams, co umożliwia elastyczne zarządzanie czasem nauki i dostęp do zasobów edukacyjnych z dowolnego miejsca i o każdej porze.

 • Czesne: 5400 zł (opłata za pełny cykl kształcenia)
 • Opłata wpisowa: 200 zł (opłata nie jest wliczana do kwoty czesnego i jest wnoszona przez kandydata na etapie rekrutacji)

CZAS TRWANIA REKRUTACJI:

 • Studia niestacjonarne: 15 maja 2024 – 15 września 2024

Uwaga! Pełna rejestracja to 2 kroki:

1. OBOWIĄZKOWA rejestracja online www.wsth.erk24.pl

2. Dostarczenie dokumentów w teczce papierowej do sekretariatu Instytutu Teologicznego WSTH w Podkowie Leśnej (wykaz dokumentów będzie dostępny po rejestracji online)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. dyplom ukończenia uczelni wyższej
 2. świadectwo maturalne
 3. 1 zdjęcie legitymacyjne w formie papierowej, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jego elektroniczna wersja 
 4. formularz zgłoszeniowy
 5. podpisana umowa

Minimalna liczba kandydatów konieczna do otwarcia kierunku: 20

Specjalność Promocja i psychologia zdrowia otwiera przed absolwentami wiele perspektyw zawodowych w różnorodnych sektorach związanych ze zdrowiem publicznym i opieką społeczną. Absolwenci tego kierunku są wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnej pracy na rzecz poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego społeczeństwa, zrozumienia psychologicznych aspektów zachowań zdrowotnych oraz tworzenia i wdrażania programów zdrowotnych.

Potencjalne ścieżki kariery dla absolwentów tej specjalizacji obejmują:

 • Edukator zdrowia – praca w ośrodkach zdrowia, instytucjach edukacyjnych i wychowawczych, gdzie mogą nauczać i promować zdrowy styl życia oraz profilaktykę zdrowotną.
 • Specjalista ds. zdrowia psychicznego – działanie w ramach ośrodków zdrowia psychicznego, gdzie mogą wspierać osoby z zaburzeniami emocjonalnymi i psychologicznymi, zarówno w interwencjach kryzysowych, jak i w długoterminowej terapii.
 • Koordynator projektów zdrowotnych – tworzenie i realizacja projektów mających na celu promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w społecznościach lokalnych, w tym w ośrodkach SPA i wellness.
 • Doradca ds. psychologicznych – praca w instytucjach zajmujących się uzależnieniami oraz interwencją w sytuacjach kryzysowych, gdzie psychologiczne aspekty zdrowia mają kluczowe znaczenie.
 • Specjalista ds. profilaktyki zdrowotnej – zatrudnienie w instytucjach publicznych i prywatnych, które skupiają się na prewencji i edukacji zdrowotnej, zarządzaniu zdrowiem psychicznym oraz promocji zdrowia w pracy.
 • Badacz i analityk w dziedzinie zdrowia psychicznego i fizycznego – praca w jednostkach naukowo-badawczych skoncentrowanych na analizie i rozwoju nowych strategii wspierających zdrowie psychiczne i fizyczne.

Absolwenci specjalności Promocja i psychologia zdrowia są przygotowani do pełnienia kluczowej roli w kształtowaniu zdrowotnych aspektów życia społecznego, co stanowi solidny fundament dla profesjonalnej kariery w nieustannie rozwijającym się sektorze zdrowia.