Uwaga! Pełna rejestracja to 3 kroki.

 1. OBOWIĄZKOWA rejestracja online www.wsth.erk24.pl
 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej 400 zł (Opłata ma charakter bezzwrotny i jest wliczana w kwotę opłaty za studia)!
 3. Dostarczenie dokumentów w teczce papierowej do sekretariatu wybranego punktu konsultacyjnego. (wykaz dokumentów będzie dostępny po rejestracji online)
Instytut Turystyki oferuje studia licencjackie w trybie:
 • stacjonarnym (dziennym)
 • niestacjonarnym (zaocznym)
Na kierunku:
 • Teologia adwentystyczna
W następujących specjalnościach:
 • turystyka śródziemnomorska
 • turystyka śródziemnomorska z elementami tur. uzdrowiskowej i SPA (przy współpracy z Instytutem Promocji Zdrowia WSTH)
Nabór kandydatów na studia odbywa się bez egzaminów.

UWAGA!
Dla absolwentów szkół policealnych, posiadających maturę, specjalny program studiów!
Program realizowany jest indywidualnym tokiem nauczania (zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu).
Studia stacjonarne (dzienne):
 • Opłata rekrutacyjna 500 PLN (stanowi część czesnego)
 • Całkowity koszt studiów 7800 PLN
Studia niestacjonarne (zaoczne):
 • Opłata rekrutacyjna 450 PLN (stanowi część czesnego)
 • Całkowity koszt studiów 5550 PLN
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne oraz zdjęcie w formie cyfrowej,
 • 3 koperty ze znaczkiem pocztowym,
 • formularz zgłoszeniowy (pobierz),
 • podpisana umowa,
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej (w przypadku absolwentów szkół policealnych).