Instytut Biblijno-Pastoralny kształci przyszłe kadry Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w tym pastorów i ewangelistów oraz lokalnych liderów, dając solidne podstawy do realizacji powołania pastorskiego, kaznodziejskiego oraz szeroko pojętej i wielowymiarowej misji Kościoła.

Kierownictwo IBP:

Dyrektor Instytutu Biblijno-Pastoralnego – dr Adam Grześkowiak
Telefon: +48 661348416
E-mail:  adam.grzeskowiak@wsth.pl


Ogólny kierunek działalności IBP nadaje Rada Instytutu, w skład której wchodzą:
1. dr Adam Grześkowiak (przewodniczący Rady, dyrektor IBP);
2. dr n. med. Anna Słonecka-Polok, prof. WSTH (rektor WSTH);
3. dr Beata Baron (Dyrektor Departamentu Edukacji w przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP oraz wykładowca IBP);
4. mgr Andrzej Siciński (wykładowca IBP);
5. mgr Konrad Pasikowski (wykładowca IBP)
6. mgr Zbigniew Makarewicz (wykładowca IBP).

Sekretariat IBP – lic. Dominika Dziedzic
godziny urzędowania:
poniedziałek-czwartek 10:00 – 15:00 
tel. 696 675 001
e-mail: it@wsth.pl

Studia w IBP o spec. biblistyka realizowane są wyłącznie w trybie niestacjonarnym (zaocznym) – trwają 3,5 roku (6 semestrów dydaktycznych i semestr licencjacki)

Pełny opis programu kształcenia: Plik do pobrania
Modułowy program studiów: Plik do pobrania
Roczne programy studiów: Plik do pobrania
Kalendarium roku akademickiego – studia stacjonarne: Plik do pobrania
Kalendarium roku akademickiego – studia niestacjonarne: Plik do pobrania
CZAS TRWANIA REKRUTACJI:
01 lipca 2022 r. – 30 września 2022 r.
Uwaga! Pełna rejestracja to 2 kroki:
1. OBOWIĄZKOWA rejestracja online www.wsth.erk24.pl
2. Dostarczenie dokumentów w teczce papierowej do sekretariatu Instytutów Teologicznych w WSTH w Podkowie Leśnej (wykaz dokumentów będzie dostępny po rejestracji online)

WYMAGANE DOKUMENTY
  1. świadectwo maturalne
  2. 3 zdjęcia legitymacyjne
  3. formularz zgłoszeniowy
  4. opinia pastora
  5. opinia Rady Zboru
  6. podpisana umowa
  • Łączna opłata za studia dla członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP wynosi wynosi 1400 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych). Czesne może być płatne w miesięcznych ratach po 100 zł (słownie: sto złotych), płatnych z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca (tj. łącznie 14 rat po 100 zł od 15.10.2022 r. do 15.02.2024 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych [lipiec – wrzesień]).
  • Członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP mogą ubiegać się w swoich rodzimych Diecezjach o dofinansowanie w zakresie pokrycia kosztów noclegów i wyżywienia w stołówce WSTH w czasie trwania zjazdów.
  • Łączna opłata za studia dla członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP spoza Unii Polskiej wynosi 4 050 zł (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych). Czesne może być płatne w miesięcznych ratach po 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), płatnych z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca (tj. łącznie 27 rat po 150 zł od 15.10.2022 r. do 15.06.2025 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych [lipiec – wrzesień]).