Specjalność Promocja zdrowia w pracy geriatrycznej koncentruje się na przygotowaniu specjalistów zdolnych do efektywnej pracy w sektorze opieki geriatrycznej. Kształcenie skupia się na umiejętnościach niezbędnych do wsparcia osób starszych, zapewniając im kompleksową opiekę zdrowotną i społeczną. Program ten oferuje solidne podstawy teoretyczne oraz nowoczesne podejście praktyczne, przygotowujące studentów do skutecznej i satysfakcjonującej kariery w obszarze zdrowia seniorów. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu wpływających na poprawę jakości życia seniorów. 

Szczegółowy program studiów oraz kalendarium zjazdów dla studiów niestacjonarnych dostępne są w załączonych plikach, umożliwiające dokładne zaplanowanie ścieżki edukacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami.

Całość programu jest realizowana w formie online. Studenci otrzymują dostęp do indywidualnych kont w domenie uczelnianej (imie.nazwisko@wsth.pl) oraz do pakietu Office 365, co zapewnia im niezbędne narzędzia do efektywnego zdalnego nauczania. Wykłady, konsultacje z wykładowcami oraz ćwiczenia odbywają się w trybie zdalnym. Wszystkie materiały dydaktyczne, zadania oraz egzaminy są dostępne na platformie e-learningowej Microsoft Teams, co umożliwia elastyczne zarządzanie czasem nauki i dostęp do zasobów edukacyjnych z dowolnego miejsca i o każdej porze.

 • Czesne: 8280 zł (opłata za pełny cykl kształcenia z możliwością rozłożenia na raty)
 • Opłata wpisowa 220 zł (opłata nie jest wliczana do kwoty czesnego i jest wnoszona przez kandydata na etapie rekrutacji)

CZAS TRWANIA REKRUTACJI:

 • Studia niestacjonarne: 15 maja 2024 – 15 września 2024

Uwaga! Pełna rejestracja to 2 kroki:

1. OBOWIĄZKOWA rejestracja online www.wsth.erk24.pl

2. Osobiste dostarczenie dokumentów w białej, wiązanej, papierowej teczce do sekretariatu Instytutu Promocji Zdrowia WSTH w Podkowie Leśnej (wykaz dokumentów będzie dostępny po rejestracji online)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. świadectwo maturalne
 2. 1 zdjęcie legitymacyjne w formie papierowej, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jego elektroniczna wersja 
 3. formularz zgłoszeniowy
 4. podpisana umowa
 5. świadectwo ukończenia szkoły policealnej (opcjonalnie)

Minimalna liczba kandydatów konieczna do otwarcia specjalności: 20

Specjalność Promocja zdrowia w pracy geriatrycznej przygotowuje absolwentów do efektywnej pracy w rosnącym sektorze opieki geriatrycznej, umożliwiając im zajmowanie kluczowych stanowisk w obszarze zdrowia i opieki nad seniorami. Ten kierunek kształcenia stawia na umiejętność holistycznego wsparcia osób starszych, co otwiera przed absolwentami liczne możliwości zawodowe w różnych środowiskach opiekuńczych i zdrowotnych.

Perspektywy zawodowe obejmują:

 • Wsparcie osób wymagających nadzoru – absolwenci są wykwalifikowani do pracy w instytucjach oferujących wsparcie osobom starszym, niepełnosprawnym lub chorym, które wymagają codziennego nadzoru.
 • Współpraca z instytucjami pomocowymi – możliwość pracy w placówkach zapewniających wsparcie osobom niesamodzielnym, w tym domach opieki, ośrodkach zdrowia oraz innych organizacjach pomocowych.
 • Promocja holistycznego zdrowia – absolwenci posiadają umiejętności niezbędne do promowania zdrowego starzenia się, rozumianego jako dbałość o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne osób starszych.
 • Analiza problemów zdrowotnych – kompetencje w analizie i reagowaniu na problemy zdrowotne w różnych środowiskach, takich jak szpitale, przychodnie, sanatoria.
 • Koordynacja potrzeb edukacyjnych i aktywizacyjnych – przygotowanie do roli koordynatora w instytucjach edukacyjnych i aktywizujących seniorów, zarządzanie programami zdrowotnymi i edukacyjnymi skierowanymi do seniorów.

Edukacja na tej specjalności kładzie nacisk na praktyczne umiejętności i bezpośrednie stosowanie wiedzy, co czyni absolwentów pożądanymi specjalistami w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej. Nasza uczelnia zapewnia solidne podstawy teoretyczne oraz nowoczesne podejście praktyczne, przygotowując studentów do skutecznej i satysfakcjonującej kariery w obszarze zdrowia seniorów.