Specjalność Promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego, oferowana przez Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną im. Michała Beliny-Czechowskiego, to program edukacyjny, który odpowiada na rosnące potrzeby rynku zdrowotnego w zakresie profesjonalnego zarządzania i promocji zdrowia. Specjalność ta został zaprojektowana, aby wyposażyć studentów w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego działania w zmieniającym się środowisku zdrowotnym. Program kształcenia łączy teorię z praktyką, oferując szerokie spektrum zajęć, od analizy problemów zdrowotnych po projektowanie i realizację inicjatyw zdrowotnych. 

Całościowy program studiów oraz szczegółowe kalendarium zjazdów są dostępne w załączonych poniżej plikach, umożliwiając kandydatom i studentom zaplanowanie swojej edukacji zgodnie z osobistymi i zawodowymi planami.

Całość programu jest realizowana w formie online. Studenci otrzymują dostęp do indywidualnych kont w domenie uczelnianej (imie.nazwisko@wsth.pl) oraz do pakietu Office 365, co zapewnia im niezbędne narzędzia do efektywnego zdalnego nauczania. Wykłady, konsultacje z wykładowcami oraz ćwiczenia odbywają się w trybie zdalnym. Wszystkie materiały dydaktyczne, zadania oraz egzaminy są dostępne na platformie e-learningowej Microsoft Teams, co umożliwia elastyczne zarządzanie czasem nauki i dostęp do zasobów edukacyjnych z dowolnego miejsca i o każdej porze.

 • Czesne: 8280 zł (opłata za pełny cykl kształcenia z możliwością rozłożenia na raty)
 • Opłata wpisowa 220 zł (opłata nie jest wliczana do kwoty czesnego i jest wnoszona przez kandydata na etapie rekrutacji)

CZAS TRWANIA REKRUTACJI:

 • Studia niestacjonarne: 15 maja 2024 – 15 września 2024

Uwaga! Pełna rejestracja to 2 kroki:

1. OBOWIĄZKOWA rejestracja online www.wsth.erk24.pl

2. Osobiste dostarczenie dokumentów w białej, wiązanej, papierowej teczce do sekretariatu Instytutu Promocji Zdrowia WSTH w Podkowie Leśnej (wykaz dokumentów będzie dostępny po rejestracji online)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. świadectwo maturalne
 2. 1 zdjęcie legitymacyjne w formie papierowej, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jego elektroniczna wersja 
 3. formularz zgłoszeniowy
 4. podpisana umowa
 5. świadectwo ukończenia szkoły policealnej (opcjonalnie)

Minimalna liczba kandydatów konieczna do otwarcia specjalności: 20

Absolwenci tej specjalności zdobędą kompetencje niezbędne do efektywnej pracy w różnorodnych sektorach systemu ochrony zdrowia oraz instytucjach publicznych i prywatnych, które mają wpływ na poprawę zdrowia i dobrostanu społeczeństwa.

Absolwent specjalności jest przygotowany do:

 • Pełnienia stanowisk kierowniczych w sektorach odpowiedzialnych za działania zdrowotne, gdzie liderstwo i umiejętność zarządzania projektami są kluczowe.
 • Konstruowania i wdrażania programów prozdrowotnych, zdolności do tworzenia strategii mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji.
 • Prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia, co obejmuje organizację kampanii zdrowotnych i edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa.
 • Budżetowania przedsięwzięć prozdrowotnych, czyli umiejętności efektywnego zarządzania zasobami finansowymi dedykowanymi na działania zdrowotne.
 • Planowania i realizowania programów edukacji zdrowotnej w różnorodnych środowiskach, takich jak szkoły, instytucje wychowawcze, miejsca pracy czy środowiska życia codziennego.
 • Dokonywania analizy problemów zdrowotnych w szpitalach, przychodniach, sanatoriach oraz jednostkach naukowo-badawczych, co wymaga umiejętności badawczych i analitycznych w kontekście zarządzania środowiskowego.
 • Motywowania do zmiany zachowań zdrowotnych, zdolności do wpływania na decyzje zdrowotne jednostek i grup, co jest kluczowe w pracy profilaktycznej i promocyjnej.

Te umiejętności sprawiają, że absolwenci są wysoce cenionymi specjalistami, zdolnymi do wprowadzania pozytywnych zmian w sektorze zdrowia publicznego, przyczyniając się do podnoszenia jakości życia społeczności, z którymi współpracują.

Perspektywy edukacyjne:

 • Studia II stopnia m.in. na kierunku. Zdrowie publiczne, Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia. 
 • Studia podyplomowe