Program specjalności Promocja zdrowia i urody to połączenie nauk o zdrowiu z praktycznym zastosowaniem w dziedzinach kosmetologii oraz wellness. Studia te są idealne dla osób pragnących pogłębić swoje umiejętności w zakresie holistycznego podejścia do zdrowia, z naciskiem na promocję zdrowego stylu życia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.

Największą wartością programu jest jego interdyscyplinarne podejście, które obejmuje zarówno teoretyczne fundamenty z różnych dziedzin naukowych, jak i praktyczne aplikacje w realnych środowiskach. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw anatomii i fizjologii, mikrobiologii i dermatologii oraz uczą się, jak efektywnie planować i realizować strategie zdrowotne, które promują zarówno fizyczne, jak i psychiczne aspekty zdrowia. Program kładzie silny nacisk na zrozumienie zależności między zdrowiem wewnętrznym a zewnętrznym wyglądem, co jest kluczowe w branżach kosmetycznych i wellness.

Dodatkowym atutem jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych w sektorze zdrowia, umożliwiając im zarządzanie inicjatywami zdrowotnymi na różnych szczeblach organizacyjnych. Program wyposaża również w umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej działalności w dziedzinie promocji zdrowia i urody, otwierając drzwi do szerokiego spektrum możliwości zawodowych.

Szczegółowy program studiów oraz kalendarium zjazdów znajdują się w załączonych plikach, co ułatwi planowanie Twojej edukacyjnej ścieżki. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami i dołączenia do naszej społeczności studentów

Całość programu jest realizowana w formie online. Studenci otrzymują dostęp do indywidualnych kont w domenie uczelnianej (imie.nazwisko@wsth.pl) oraz do pakietu Office 365, co zapewnia im niezbędne narzędzia do efektywnego zdalnego nauczania. Wykłady, konsultacje z wykładowcami oraz ćwiczenia odbywają się w trybie zdalnym. Wszystkie materiały dydaktyczne, zadania oraz egzaminy są dostępne na platformie e-learningowej Microsoft Teams, co umożliwia elastyczne zarządzanie czasem nauki i dostęp do zasobów edukacyjnych z dowolnego miejsca i o każdej porze.

 • Czesne: 8280 zł (opłata za pełny cykl kształcenia z możliwością rozłożenia na raty)
 • Opłata wpisowa 220 zł (opłata nie jest wliczana do kwoty czesnego i jest wnoszona przez kandydata na etapie rekrutacji)

CZAS TRWANIA REKRUTACJI:

 • Studia niestacjonarne: 15 maja 2024 – 15 września 2024

Uwaga! Pełna rejestracja to 2 kroki:

1. OBOWIĄZKOWA rejestracja online www.wsth.erk24.pl

2. Osobiste dostarczenie dokumentów w białej, wiązanej, papierowej teczce do sekretariatu Instytutu Promocji Zdrowia WSTH w Podkowie Leśnej (wykaz dokumentów będzie dostępny po rejestracji online)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. świadectwo maturalne
 2. 1 zdjęcie legitymacyjne w formie papierowej, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jego elektroniczna wersja 
 3. formularz zgłoszeniowy
 4. podpisana umowa
 5. świadectwo ukończenia szkoły policealnej (opcjonalnie)

Minimalna liczba kandydatów konieczna do otwarcia specjalności: 20

Specjalność Promocja zdrowia i urody otwiera przed absolwentami szerokie perspektywy zawodowe w nieustannie rozwijających się sektorach zdrowia i urody. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pełnienia kluczowych ról w promowaniu zdrowego stylu życia i pozytywnych zachowań zdrowotnych, co przekłada się na możliwości zatrudnienia w różnych instytucjach.

Perspektywy zawodowe obejmują:

 • Absolwenci mogą planować i realizować edukację zdrowotną w placówkach edukacyjnych oraz instytucjach wychowawczych, promując zdrowe nawyki i prozdrowotne zachowania wśród różnych grup wiekowych.
 • Specjaliści z tej dziedziny są wyposażeni w umiejętności do analizowania wpływu zdrowia wewnętrznego na zewnętrzny wygląd, co jest kluczowe w pracy w branży wellness i kosmetycznej.
 • Absolwenci są przygotowani do objęcia ról kierowniczych i organizacyjnych w ośrodkach SPA, Day-SPA, MEDI-SPA, gabinetach odnowy biologicznej, jak również w hotelach i uzdrowiskach, które oferują szerokie spektrum zabiegów promujących zdrowie i urodę.
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarach beauty.

Edukacja na specjalności Promocja zdrowia i urody stawia na praktyczne umiejętności i bezpośrednią aplikację wiedzy, co czyni absolwentów pożądanymi specjalistami na rynku pracy. Nasza uczelnia zapewnia solidne fundamenty teoretyczne oraz interdyscyplinarne podejście przygotowując studentów do skutecznej i satysfakcjonującej kariery w sektorze zdrowia i urody.

Perspektywy edukacyjne

Studia podyplomowe w obszarze technik kosmetycznych