Nasze trzyletnie studia licencjackie o specjalności Realizacja dźwięku – produkcja muzyczna oferują zarówno tryb stacjonarny, dzienny, jak i niestacjonarny, zaoczny. Jeśli muzyka to Twoja pasja i marzysz o karierze w profesjonalnym studio nagraniowym, ten kierunek jest dla Ciebie idealny!

Program studiów umożliwia dogłębne poznawanie technik pracy z dźwiękiem. Oferujemy 500 godzin intensywnych warsztatów praktycznych, w tym zajęcia z produkcji muzycznej, kreacji muzycznej i obsługi studia nagraniowego. Dzięki współpracy z doświadczonymi wykładowcami, którzy są aktywnymi profesjonalistami w branży, zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy w różnych obszarach branży dźwiękowej, takich jak udźwiękowienie obrazu, nagrywanie efektów dźwiękowych foley oraz kreacja dźwięku w grach.

Na koniec pierwszego roku studiów będziesz miał możliwość wyboru dalszej ścieżki specjalizacji, skupiając się na produkcji muzycznej lub technice scenicznej. Odkryj swoje ulubione dziedziny i kształtuj przyszłość w świecie profesjonalnej realizacji dźwięku!

Całościowy program studiów oraz szczegółowe kalendarium zjazdów są dostępne w załączonych poniżej plikach, umożliwiając kandydatom i studentom zaplanowanie swojej edukacji zgodnie z osobistymi i zawodowymi planami.

Wysokość opłat za naukę dla studentów rekrutujących się na rok akademicki 2024/2025 wynosi:

Wpisowe – 600 zł (płatne podczas procesu rekrutacji)

Studia zaoczne: 

Pełna opłata za studia: 28.440 zł, płatne w całości do 10 września 2024 lub w 36 równych comiesięcznych ratach 790 zł każda, płatnych począwszy od 10 września 2024.·                 

Studia dzienne: 

Pełna opłata za studia: 32.040 zł, płatne w całości do 10 września 2024 r. lub w 36 równych comiesięcznych ratach 890 zł każda, płatnych począwszy od 10 września 2024.

Dodatkowe opłaty zgodne z regulaminem studiów: 

 • Wystawienie legitymacji studenckiej oraz jej duplikatu (50 zł).
 • Wystawienie duplikatu dyplomu licencjackiego (100 zł).
 • Egzamin poprawkowy/zaliczenie poprawkowe (150 zł).
 • Powtarzanie przedmiotu (400 – 1200 zł) – wysokość kwoty z każdego przedmiotu na dany rok akademicki ogłasza Dyrektor Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.
 • Opłata za egzamin licencjacki po terminie, to jest po 30 września ostatniego roku studiów (1000 zł). 
 • Zmiana trybu studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne (500 zł).
 • Wezwanie do zapłaty mailowe i tradycyjne (100 zł).

Pierwszą opłatę czesnego student wnosi do 10 września 2024.
Opłaty, należy wnosić przelewem na konto Akademii Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku oraz WSTH raz w miesiącu, (lub raz w roku) w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Uwaga! Studenci zagraniczni dokonują opłaty wpisowej i opłaty za pierwsze 6 miesięcy studiów przed wydaniem dokumentów do wyrobienia wizy.

Nauka odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej, która reguluje prawa i zobowiązania uczelni i słuchacza.
Wzór umowy znajduje się do wglądu w sekretariacie oraz w elektronicznej rejestracji kandydatów. Studenci otrzymują legitymacje studenckie uprawniające do zniżki i zaświadczenia do ZUS-u.

Rekrutacja na studia we wszystkich trybach otwarta od 15 kwietnia 2024.

Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zapisów.
Elektroniczna rejestracja kandydatów: eRekrutacja (erk24.pl) 

Zasady przyjęcia na studia:

 • Rekrutacja dla wszystkich studentów jest wspólna, wybór specjalności następuje po pierwszym roku.
 • Nabór kandydatów na studia I stopnia odbywają się bez egzaminów wstępnych. 
 • Dokumenty należy składać do końca września każdego roku.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W przypadku wolnych miejsc będzie prowadzony dodatkowy nabór.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat.

Wymagane dokumenty:
Wszystkie dokumenty składane muszą być oryginałami lub odpisami.
Złożone dokumenty zostają zwrócone studentowi osobiście za potwierdzeniem odbioru, po zakończeniu (lub przerwaniu) roku studiów.

 1. Dokumenty rekrutacyjne wygenerowane w e-rekrutacji po opłaceniu opłaty wpisowej
 2. Świadectwo dojrzałości (oryginał). 
 3. Zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm) w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej wgrywane podczas procesu rekrutacji. 
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do podjęcia nauki.

Zapisy odbywają się w kolejności zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

(zob. więcej na: Realizacja Dźwięku Rekrutacja – Realizacja Dźwięku (realizacjadzwieku.edu.pl)

Absolwenci specjalności Realizacja dźwięku – produkcja muzyczna prowadzonych w Instytucie Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku mają przed sobą szerokie możliwości zawodowe w nieustannie rozwijającej się branży audiowizualnej.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy jako producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku w studiach nagraniowych, a także specjaliści ds. postprodukcji dźwiękowej. Mogą zatrudnić się w studiach nagraniowych, firmach produkujących muzykę do gier wideo, reklam, filmów oraz seriali. Są również wykwalifikowani do prowadzenia własnych projektów muzycznych i realizacji dźwiękowej dla różnych artystów i zespołów.

Dodatkowo, umiejętności i wiedza zdobyte na obu specjalnościach umożliwiają absolwentom pracę w szerokim spektrum mediów, w tym telewizji, radio oraz w rozwijających się mediach cyfrowych, otwierając tym samym drzwi do kariery w wielu różnorodnych środowiskach.

Poznaj niektórych z grona naszych absolwentów: Realizacja Dźwięku NASI ABSOLWENCI – Realizacja Dźwięku (realizacjadzwieku.edu.pl)