Misja i Wizja

Naszym celem jest dostarczanie studentom wiedzy na najwyższym poziomie, która zapewni im poczucie kompetencji na konkurencyjnym rynku pracy.

Opowiadamy się za nowoczesnym modelem kształcenia, w którym partnerstwo w relacjach ze studentami jest wartością nieocenioną. U podstaw każdego aspektu kształcenia leży poszanowanie dla uniwersalnych wartości etycznych, które w dzisiejszym wielowymiarowym świecie dadzą studentom poczucie podmiotowości, a także pomogą rozumieć i zaakceptować różnorodność.

  • Główna siedziba: Podkowa Leśna
  • Punkty konsultacyjne:
  • Warszawa
  • Katowice
  • Kraków
  • Nysa

Dlaczego akurat my?

Serdecznie dziękuję za zainteresowanie ofertą naszej Uczelni. Zdaję sobie sprawę, jak ważną decyzję stanowi wybór drogi edukacyjnej, która często może ukierunkować całe życie zawodowe.

To duża odpowiedzialność dla każdej ze stron. Dlatego chciałabym zaproponować Państwu, abyście teraz, gdy czytacie te słowa, pomyśleli przez chwilę o sobie: kim jesteście, kim chcielibyście być, jakie macie marzenia, jak wyobrażacie sobie swoją drogę zawodową. Możliwe, że właśnie trzymacie Państwo w rękach klucz do Waszej przyszłości. Jeśli poszukujecie Szkoły, która ukierunkuje Wasze życie zawodowe lub poprowadzi Was nową ścieżką rozwoju, my chcielibyśmy być jej elementem. Wierzę, że Wyższ Szkoła Teologiczno-Humanistyczna spełni rolę solidnego fundamentu Waszego twórczego i szczęśliwego zawodowego życia. Mam nadzieję, że nasza oferta zainteresuje Państwa i skłoni do wyboru naszej uczelni.

Jak wszystko się zaczęło?

Uczelnia powstała w roku 1926 jako szkoła typu seminaryjnego. Jej organem założycielskim jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, który zgodnie z zapisami Ustawy regulującej stosunek Państwa do Kościoła, ma także uprawnienia do prowadzenia działalności wychowawczej, dydaktycznej i edukacyjnej.

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej spełnia wszystkie niezbędne wymogi stawiane uczelniom wyższym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Utrzymuje też stały kontakt z Departamentem Szkolnictwa Wyższego. Na bieżąco wprowadza obowiązujące zarządzenia i zmiany prawne dotyczące funkcjonowania szkół wyższych.

Informacje o Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej znaleźć można także na oficjalnej stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oficjalnym wykazie szkół wyższych, których dyplomy są uznawane przez Państwo.

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej działa na mocy art. 14, ust. 2, Ustawy Sejmowej z dn. 30 czerwca 1995 r. (Dz.U.nr. 97, poz. 481) oraz obwieszczenia Ministra MSWiA z dn. 14 lipca 2003 r. (Monitor Polski nr 38, poz. 563, 564). Zgodnie z zapisem ustawy, nadawany przez nią tytuł licencjacki jest równoważny z tytułem zawodowym licencjata nadawanym przez państwowe szkoły wyższe. W ramach kierunku teologia, Uczelnia prowadzi specjalności w zakresie: Turystyki Krajów Biblijnych*, Promocji Zdrowia*, Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Pedagogiczno-Katechetycznym*, Seminaryjno-Pastoralnym*. Na mocy akredytacji z 4 kwietnia 2011 r., dokonanej przez Accrediting Association of SDA Schools, Colleges and Universities (USA), Uczelnia ma prawo nadawać dla akredytowanych specjalności (oznaczonych gwiazdką*) tytuł B.A. (Bachelor of Arts).

Skontaktuj się z nami