Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej w Podkowie Leśnej (WSTH) w swoich początkach sięga do 1926 roku, kiedy swoją działalność rozpoczęło Polskie Seminarium Duchowne prowadzone przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Szkoła oryginalne założona z myślą o kształceniu pastorów z biegiem lat przechodziła przez różne fazy rozwoju, adaptując się do zmieniających się warunków historycznych i politycznych. Przeprowadzki i przestoje, szczególnie te spowodowane przez II wojnę światową, były trudnymi okresami, które ostatecznie doprowadziły do przeniesienia placówki do Podkowy Leśnej w 1959 roku.

Pierwsza siedziba Seminarium Duchownego – Willa Szimanek w Bielsku-Białej

W 1971 roku uczelnia przyjęła została nazwana imieniem Michała Beliny-Czechowskiego, co miało uczcić jego pionierską rolę w rozwoju adwentyzmu w Europie. [więcej o patronie WSTH zob. tutaj] Rozwój infrastrukturalny nastąpił w 1986 roku, kiedy to zbudowano nowy budynek, który stał się centrum administracyjnym i edukacyjnym uczelni.

Upadek komunizmu w 1989 roku otworzył nowe możliwości dla współpracy międzynarodowej i adaptacji programów edukacyjnych do nowych realiów kulturowych i językowych. Odpowiedzią na te zmiany było założenie Szkoły Języków Obcych, co było możliwe dzięki zniesieniu obowiązku nauczania języka rosyjskiego w polskim systemie edukacji. Tym samym uczelnia zyskała wielu nowych uczniów, oferując naukę języka angielskiego prowadzoną przez native speakerów.

Rok 1995 przyniósł kolejny kamień milowy w historii uczelni, kiedy to rząd przyznał jej prawo do przyznawania tytułu zawodowego na poziomie licencjata z teologii adwentystycznej. Rozwój oferty edukacyjnej kontynuowano, tworząc nowe instytuty takie jak Instytut Turystyki do Krajów Biblijnych (2000), Instytut Promocji Zdrowia (2004), Instytut Dziennikarstwa (2009) [obecnie Instytut Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku], Instytut Nauki Języków Obcych (2018) oraz Instytut Nauk Społecznych (2020). 

W 2003 roku Seminarium zmieniło nazwę na Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, co lepiej odzwierciedlało jego rozwinięty charakter i szeroką ofertę edukacyjną. W ramach tak zrestrukturyzowanej uczelni kształcenie teologiczne, pastoralne oraz pedagogiczno-katechetyczne było realizowane w dwóch odrębnych Instytutach, Seminaryjno-Pastoralnym (później Biblijno-Pastoralnym) oraz Pedagogiczno-Katechetycznym. W 2022 roku oba instytuty zostały połączone w jeden Instytut Teologiczny. 

Ostatnie lata przyniosły dalszy rozwój Uczelni, w tym otwarcie adwentystycznego przedszkola (2016), szkoły podstawowej (2019) oraz żłobka (2021), tworzących Centrum Edukacyjne “Kompas”. 

Wszystkie wymienione Instytuty oraz jednostki szkoły łączą blisko stuletnią tradycję edukacyjną z innowacjami i unikalnym charakterem edukacji chrześcijańskiej. Kładziemy silny nacisk na rozwój osobisty oraz praktyczne aspekty kształcenia. Pandemia COVID-19 przyspieszyła normalizację modeli edukacji hybrydowej i zdalnej, w których uczelnia również uzyskała znaczące doświadczenie.

W roku 2022 Szkoła Językowa obchodziła swoje 33-lecie. W tym samym roku przedszkole uzyskało pełny status, a liczba uczniów wzrosła niemal dwukrotnie. Uczelnia otrzymała również duży grant w programie “Uczelnia dostępna III”, co umożliwiło modernizację usług, narzędzi i obiektów. Ponadto, konflikt w Ukrainie w 2022 roku skłonił WSTH do wsparcia uchodźców i współpracy z organizacjami takimi jak ADRA Polska i CARE International, zapewniając im zakwaterowanie i modernizację infrastruktury kampusu szkoły.

Naszym celem jest dostarczanie studentom wiedzy na najwyższym poziomie, aby zapewnić im poczucie kompetencji w konkurencyjnym rynku pracy. Dążymy do realizacji nowoczesnego modelu kształcenia na wszystkich poziomach działalności edukacyjnej, mając głębokie przekonanie, że partnerstwo w relacjach ze studentami jest kluczową wartością. Każdy aspekt naszej działalności opiera się na poszanowaniu uniwersalnych wartości etycznych. W dzisiejszym wielowymiarowym świecie, te wartości nie tylko umożliwiają studentom pełniejsze poczucie podmiotowości, ale również pomagają zrozumieć i zaakceptować różnorodność. Przez to nasza uczelnia, kultywując wieloletnią tradycję edukacji adwentystycznej, kontynuuje misję rozwoju edukacji opartej na chrześcijańskich wartościach, które wspierają zarówno rozwój osobisty, jak i zawodowy naszych uczniów i studentów.