Innowacyjny program kształcenia na specjalności Promocja i psychologia zdrowia oferowany przez Instytut Promocji Zdrowia został zaprojektowany, aby wyposażyć studentów w kompleksową wiedzę na temat wpływu psychologicznych aspektów na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Nasz program oferuje interdyscyplinarne podejście do zdrowia, łącząc nauki o zdrowiu i nauki społeczne (psychologię, pedagogikę). Przygotowuje to studentów do rozumienia i zarządzania złożonymi problemami zdrowotnymi w różnych środowiskach – od instytucji edukacyjnych, przez ośrodki zdrowia psychicznego, aż po współpracę w ramach programów zdrowotnych w organizacjach pozarządowych i samorządach.

Program skupia się na rozwijaniu umiejętności krytycznej analizy, strategicznego planowania oraz skutecznego wdrażania programów zdrowotnych, które promują zdrowie na różnych etapach życia człowieka. Znajomość psychologicznych mechanizmów zachowań zdrowotnych umożliwia absolwentom realizację działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym.

Szczegółowy program studiów oraz kalendarium zjazdów dostępne w załączonych plikach umożliwią dokładne zaplanowanie swojej edukacyjnej ścieżki. Zachęcamy do przejrzenia tych materiałów i dołączenia do grona studentów, którzy wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności do wprowadzania pozytywnych zmian w obszarze zdrowia i dobrego samopoczucia.

Całość programu jest realizowana w formie online. Studenci otrzymują dostęp do indywidualnych kont w domenie uczelnianej (imie.nazwisko@wsth.pl) oraz do pakietu Office 365, co zapewnia im niezbędne narzędzia do efektywnego zdalnego nauczania. Wykłady, konsultacje z wykładowcami oraz ćwiczenia odbywają się w trybie zdalnym. Wszystkie materiały dydaktyczne, zadania oraz egzaminy są dostępne na platformie e-learningowej Microsoft Teams, co umożliwia elastyczne zarządzanie czasem nauki i dostęp do zasobów edukacyjnych z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Bonus! Bezpłatne jednodniowe warsztaty realizowane na zakończenie studiów z wybranego obszaru:

 • Trening antystresowy
 • Trening asertywności
 • Trening interpersonalny
 • Czesne: 10.800 zł (opłata za pełny cykl kształcenia z możliwością rozłożenia na raty)
 • Opłata wpisowa: 300 zł (opłata nie jest wliczana do kwoty czesnego i jest wnoszona przez kandydata na etapie rekrutacji)

CZAS TRWANIA REKRUTACJI:

 • Studia niestacjonarne: 15 maja 2024 – 15 września 2024

Uwaga! Pełna rejestracja to 2 kroki:

1. OBOWIĄZKOWA rejestracja online www.wsth.erk24.pl

2.  Osobiste dostarczenie dokumentów w białej, wiązanej, papierowej teczce do sekretariatu Instytutu Promocji Zdrowia WSTH w Podkowie Leśnej (wykaz dokumentów będzie dostępny po rejestracji online)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. świadectwo maturalne
 2. 1 zdjęcie legitymacyjne w formie papierowej, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jego elektroniczna wersja 
 3. formularz zgłoszeniowy
 4. podpisana umowa
 5. świadectwo ukończenia szkoły policealnej (opcjonalnie)

Minimalna liczba kandydatów konieczna do otwarcia specjalności: 20

Specjalność Promocja i psychologia zdrowia otwiera przed absolwentami wiele perspektyw zawodowych w różnorodnych sektorach związanych ze zdrowiem publicznym i opieką społeczną. Absolwenci tej specjalności są wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnej pracy na rzecz poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego społeczeństwa, zrozumienia psychologicznych aspektów zachowań zdrowotnych oraz tworzenia i wdrażania programów zdrowotnych.

Potencjalne ścieżki kariery dla absolwentów tej specjalizacji obejmują:

 • Edukator zdrowia – praca w ośrodkach zdrowia, instytucjach edukacyjnych i wychowawczych, gdzie mogą nauczać i promować zdrowy styl życia oraz profilaktykę zdrowotną.
 • Działania w ramach ośrodków zdrowia psychicznego, gdzie mogą wspierać osoby z zaburzeniami emocjonalnymi i psychologicznymi, zarówno w interwencjach kryzysowych, jak i w długoterminowej terapii.
 • Koordynator projektów zdrowotnych – tworzenie i realizacja projektów mających na celu promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w lokalnych społecznościach.
 • Doradca ds. psychologicznych – praca w instytucjach zajmujących się uzależnieniami oraz interwencją w sytuacjach kryzysowych, gdzie psychologiczne aspekty zdrowia mają kluczowe znaczenie.
 • Specjalista ds. profilaktyki zdrowotnej – zatrudnienie w instytucjach publicznych i prywatnych, które skupiają się na prewencji i edukacji zdrowotnej, zarządzaniu zdrowiem psychicznym oraz promocji zdrowia w pracy.
 • Badacz i analityk w dziedzinie zdrowia psychicznego i fizycznego – praca w jednostkach naukowo-badawczych skoncentrowanych na analizie i rozwoju nowych strategii wspierających zdrowie psychiczne i fizyczne.

Absolwenci specjalności Promocja i psychologia zdrowia są przygotowani do pełnienia kluczowej roli w kształtowaniu zdrowotnych aspektów życia społecznego, co stanowi solidny fundament dla profesjonalnej kariery w nieustannie rozwijającym się sektorze zdrowia.