Studia w specjalności biblijno-pastoralnej w Instytucie Teologicznym WSTH oferowane są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Tryb stacjonarny trwa 3,5 roku, w tym 6 semestrów dydaktycznych oraz semestr licencjacki, natomiast tryb niestacjonarny rozciąga się na 4 lata obejmujące wszystkie semestry dydaktyczne. Niezależnie od wybranego trybu, program kształcenia łączy nowoczesne technologie z tradycyjnym podejściem edukacyjnym, wykorzystując platformę e-learningową Microsoft Teams. Platforma ta zapewnia studentom dostęp do obszernej bazy materiałów dydaktycznych, dodatkowych wykładów, a także umożliwia realizację zadań i bieżącą komunikację z wykładowcami. Każdy student po zarekrutowaniu otrzymuje własny adres e-mail w domenie wsth.pl oraz dostęp do pakietu narzędzi Microsoft. Program studiów obejmuje również hybrydowy model nauczania, w którym 6 z 13 zjazdów zaocznych przeprowadzanych jest online, a pozostałe spotkania odbywają się w malowniczej Podkowie Leśnej. Ten model pozwala na oszczędność czasu i środków finansowych, jednocześnie zachowując korzyści wynikające z bezpośrednich interakcji i wspólnej nauki na kampusie.

Pliki do pobrania

CZAS TRWANIA REKRUTACJI:

 • Studia stacjonarne: 15 maja 2024 – 15 września 2024
 • Studia niestacjonarne: 15 maja 2024 – 30 września 2024

Uwaga! Pełna rejestracja to 2 kroki:

1. OBOWIĄZKOWA rejestracja online www.wsth.erk24.pl

2. Dostarczenie dokumentów w teczce papierowej do sekretariatu Instytutu Teologicznego WSTH w Podkowie Leśnej (wykaz dokumentów będzie dostępny po rejestracji online)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. świadectwo maturalne
 2. zdjęcie legitymacyjne
 3. formularz zgłoszeniowy
 4. opinia pastora
 5. opinia Rady Zboru
 6. podpisana umowa

STUDIA STACJONARNE

Czesne:

Łączna opłata za studia dla członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP wynosi 4050 zł (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych). Czesne może być płatne w miesięcznych ratach po 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), płatnych z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca (tj. łącznie 27 rat po 150 zł od 15.10.2024 r. do 15.06.2027 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych [lipiec – wrzesień]). 

W ramach promocji i zachęty do podejmowania studiów biblijno-pastoralnych w trybie stacjonarnym oraz pracy pastoralnej przez kobiety, Wydział Trans-Europejski Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (TED) opłaca 75% wszystkich kosztów związanych z kształceniem na tej specjalności (tj. czesne, pokój w akademiku, wyżywienie w stołówce WSTH).

Łączna opłata za studia dla członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego spoza Unii Polskiej wynosi 8100 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych). Czesne może być płatne w miesięcznych ratach po 300 zł (słownie: trzysta złotych), płatnych z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca (tj. łącznie 27 rat po 300 zł od 15.10.2024 r. do 15.06.2027 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych [lipiec – wrzesień]). 

Legitymacja studencka: 50 zł (opłata jednorazowa)

Akomodacja:

1. Cennik pokoi akademickich w budynku „D”

LP.RODZAJ POKOJUCENA ZA OSOBĘCENA ZA POKÓJ
1.Budynek D – pokój jednoosobowy o powierzchni 10,5 – 11,5 m2850 zł/m-ąc850 zł/m-ąc
2.Budynek D – pokój jednoosobowy o powierzchni 13,5 m2950 zł/m-ąc950 zł/m-ąc
3.Budynek D – pokój jednoosobowy o powierzchni 15,5 m21250 zł/m-ąc1250 zł/m-ąc
4.Budynek D – pokój dwuosobowy o powierzchni 10,5 – 11,5 m2600 zł/m-ąc1200 zł/m-ąc
5.Budynek D – pokój dwuosobowy o powierzchni 13,5 m2650 zł/m-ąc1300 zł/m-ąc
6.Budynek D – pokój dwuosobowy o powierzchni 15,5 m2750 zł/m-ąc1500 zł/m-ąc

2. Koszty dodatkowe

 • Wszyscy studenci zamieszkujący na kampusie są zobligowani do wypracowania wolontaryjnych 10h miesięcznie na rzecz WSTH. 
 • Kaucja za pokój wynosi 1500 zł (zwrotna)*
 • Opłata za parkowanie samochodu na terenie Kampusu WSTH wynosi 100 zł/miesiąc
 • Lodówka w pokoju – 10 zł/miesiąc
 • Pralnia i suszarnia – 25 zł/miesiąc

3. Wyżywienie

 • Obiady: średnio 560 zł/miesiąc**
 • Studenci WSTH mają do dyspozycji w pełni wyposażoną kuchnię studencką. W przestrzeni tej każdy może przygotowywać posiłki we własnym zakresie. 

* Administracja WSTH daje możliwość podjęcia pracy zarobkowej na terenie kampusu WSTH.

** Obiad od poniedziałku do piątku (28 zł x 20 dni). Cena obliczona na dzień 30 kwietnia 2024 może ulec zmianie o 10%.

STUDIA NIESTACJONARNE

Czesne:

Łączna opłata za studia dla członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP wynosi 3600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych). Czesne może być płatne w miesięcznych ratach po 100 zł (słownie: sto złotych), płatnych z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca (tj. łącznie 36 rat po 100 zł od 15.10.2024 do 15.03.2028 z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych [lipiec – wrzesień]).

Łączna opłata za studia dla członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego spoza Unii Polskiej wynosi 8100 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych). Czesne może być płatne w miesięcznych ratach po 300 zł (słownie: trzysta złotych), płatnych z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca (tj. łącznie 27 rat po 300 zł od 15.10.2024 do 15.06.2028 z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych [lipiec – wrzesień]).

Legitymacja studencka: 50 zł (opłata jednorazowa)

Akomodacja: 

Studenci zaoczni IT mają dostęp do różnorodnych opcji noclegowych, które są szczegółowo opisane w zakładce Oferta Kampusu na naszej stronie internetowej. Zależnie od preferencji i potrzeb, można wybierać spośród różnych rodzajów zakwaterowania. Dodatkowo, w kafeterii WSTH oferujemy wyżywienie: śniadania i kolacje w cenie 10 zł, oraz obiad za 28 zł.

Informujemy również, że studenci będący członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, rozpoczynający naukę w naszym Instytucie, mają możliwość złożenia wniosku do odpowiedniej Diecezji o pokrycie kosztów akomodacji podczas zjazdów stacjonarnych w Podkowie Leśnej. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości wsparcia finansowego.

Studia biblijno-pastoralne w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej, otwierają przed absolwentami możliwość podjęcia pracy pastorskiej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Kościół ceni sobie zaangażowanie zarówno mężczyzn, jak i kobiet w tej roli.

Praca w roli pastora to przede wszystkim działalność pełna sensu i satysfakcji, pozwalająca na codzienne oddziaływanie na życie innych ludzi, towarzyszenie im i wspieranie w duchowym wzroście. Jest to zajęcie dynamiczne, oferujące ciągłe wyzwania i możliwość stałego rozwoju, nie tylko zawodowego, ale także osobistego. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na akredytowanych uczelniach adwentystycznych na całym świecie, w tym w prestiżowych uniwersytetach.

Studia biblijno-pastoralne wyposażają w szeroki zakres kompetencji, które są przydatne nie tylko w pracy pastorskiej, ale również w innych dziedzinach życia. Program kształcenia w naszej uczelni, oprócz teologii, obejmuje także nauki społeczne, psychologię i pedagogikę, a także koncentruje się na rozwijaniu warsztatu językowego. Studenci zdobędą umiejętności związane z obsługą oraz wykorzystaniem narzędzi do rejestracji audio i wideo, obsługą kamer i montażem filmów. Ponadto, nauczą się efektywnego korzystania z mediów społecznościowych w celach związanych z ich przyszłą działalnością. Absolwenci naszej uczelni często kontynuują edukację na poziomie magisterskim w różnych dziedzinach, takich jak socjologia, pedagogika, czy kulturoznawstwo, co świadczy o wszechstronności i praktyczności zdobywanej wiedzy.

Praca pastora to zdecydowanie zawód dla osób, które pragną robić różnicę, lubią podejmować nowe wyzwania, zmieniać świat na lepsze i pomagać innym. To także szansa na rozwijanie licznych umiejętności miękkich, które są cenione w wielu profesjach.