„Rok dla Jezusa” (RDJ) to projekt dla młodych osób chcących zainwestować fragment swojego życia w duchowy, społeczny i intelektualny rozwój. Idea, skąd inąd popularna w wielu krajach zachodu, trafia także do polskiej młodzieży, która korzystając z takiego doświadczenia może przygotowywać się do świadomego obrania kierunku na dalsze lata swojego życia. Jedna z obietnic Nowego Testamentu brzmi: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33). Zapraszamy Was na rok akademicki 2021/2022 do Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej gdzie w wartościowym gronie, z ciekawymi wykładowcami i liderami będziemy mogli przeżyć niezapomniane i ważne chwile!

Szczegółowe informacje na temat drugiej edycji RDJ możesz uzyskać w czasie Campu, który odbędzie się w dniach 15-23 lipca 2022 r. (znajdziesz nas w namiocie WSTH) Możesz skontaktować się także z pastorem Adamem Grześkowiakiem, który jest jednym z koordynatorów projektu.

KONTAKT:
Dyrektor Instytutu Biblijno-Pastoralnego – dr Adam Grześkowiak
Telefon: +48 661348416
E-mail: adam.grzeskowiak@wsth.pl
1. W zależności od wyboru uczestnika, program wykładów i ćwiczeń w trakcie „Roku dla Jezusa” może być zrealizowany w dwóch wariantach:

A. Zajęcia nachodzą się, co do zakresu, z programem studiów biblijno-pastoralnych dla I roku tej specjalności. Dzięki temu uczestnicy programu mają: a) Możliwość zdobycia solidnej merytorycznej wiedzy; b) Możliwość złożenia egzaminów i formalnego ukończenia I roku, co dla osób chętnych przedłużyć swoją przygodę z WSTH otwiera sposobność do kontynuowania studiów stacjonarnych lub zaocznych o spec. biblijno-pastoralnej; spec. biblistyka lub spec. pedagogiczno-katechetycznej (po uzupełnieniu różnicy programowej), które zwieńczone zostaną licencjatem z teologii w zakresie wybranej specjalności.
Szczegóły programu tutaj: Zobacz

B. W przypadku wyboru tej opcji, studenci i studentki RDJ wezmą udział specjalnie skrojonym programie zajęć, który umożliwi zdobycie gruntownej wiedzy biblijnej z zakresu najważniejszych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Będą uczestniczyć także w wielu wykładach i ćwiczeniach z obszaru teologii praktycznej i nauk społecznych, które umożliwią świadome aplikowanie i wykorzystanie wiedzy na gruncie dnia codziennego w dynamicznie zmieniającym się świecie. W przypadku wyboru tego wariantu, uczestnicy mają również możliwość wyboru w zakresie niektórych zajęć przewidzianych w programie.
Szczegóły programu tutaj: Zobacz

2. Część programu RDJ wiąże się z wyjazdami studyjnymi: W roku 2021/2022 planujemy dwa wyjazdy, których realizacja jest warunkowana możliwościami odbywania podróży i ewentualnymi ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej w danych krajach.
• 26.09 – 03.10.2021 – Czechy – Niemcy lub Włochy (Rzym – Piemont) – Na ścieżkach historii Kościoła
• 02-03.2022 – Jeden z dwóch powyższych lub Izrael (Historia ST/NT; geografia historyczna; w przypadku wyjazdu do Izraela będzie wymagany paszport)
3. Warsztaty z wykorzystania współczesnych narzędzi do ewangelizacji przy pomocy mediów (TV; media społecznościowe; YouTube) – we współpracy z nadzieja.tv oraz Punktem Zwrotnym (YT).

4. Każdego miesiąca tygodniowe spotkania z ciekawymi ludźmi, pastorami i liderami różnych interesujących projektów

Kalendarium RDJ: Zobacz

CZAS TRWANIA REKRUTACJI:
• 1 lipca 2022 r. – 19 września 2022 r. (ilość miejsc ograniczona)
• 22 września 2022 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji na RDJ

Prześlij swoją wstępną aplikację na: https://forms.gle/ez1PMaFyW4cbv2Kt8

Uwaga! Pełna rejestracja to 2 kroki:
1. OBOWIĄZKOWA rejestracja online www.wsth.erk24.pl

2. Dostarczenie dokumentów w teczce papierowej do sekretariatu Instytutów Teologicznych w WSTH w Podkowie Leśnej (wykaz dokumentów będzie dostępny po rejestracji online)

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. świadectwo maturalne
 2. 3 zdjęcia legitymacyjne
 3. formularz zgłoszeniowy
 4. opinia pastora
 5. opinia Rady Zboru
 6. podpisana umowa
Łączna opłata za uczestnictwo w programie „Rok dla Jezusa” wynosi 1 350 zł (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych). Czesne może być płatne w miesięcznych ratach po 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), płatnych z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca (tj. łącznie 9 rat po 150 zł od 15.10.2022 r. do 15.06.2023 r). Student/studentka zostanie zwolniony/zwolniona z czesnego pod warunkiem posiadania określonej w Regulaminie studiów frekwencji w zajęciach oraz uzyskania zaliczeń. Sponsorami programu są: Wydział Trans-Europejski, Zarząd Kościoła, Diecezje, WSTH oraz prywatni ofiarodawcy. Organizatorzy zapewniają w tym względzie:
 • Kształcenie (zob. program RDJ)
 • Wyjazdy studyjne
 • Projekty i wyjazdy misyjne
 • Warsztaty z zakresu obsługi narzędzi i programów multimedialnych
 • Udział w zjazdach młodzieży w Podkowie Leśnej
 • Rekreację i zajęcia sportowe
 • Dostęp do biblioteki i czytelni
 • Dostęp do kuchni studenckiej
Organizatorzy przejęli również część kosztów akomodacji (mieszkania i wyżywienia). W tym zakresie udział finansowy uczestników obejmuje:
 • Koszt akademika: Mężczyźni 300 zł/miesiąc (akademik męski – budynek B WSTH), Kobiety 350 zł/miesiąc (akademik żeński – pałacyk WSTH) (200 zł pokrywa dotacja z WSTH oraz od sponsorów
 • Korzystanie z pralni i suszarni: 15 zł/miesiąc oraz lodówki w pokoju: 5 zł/miesiąc
 • Miejsce parkingowe: 40zł/miesiąc (tylko dla posiadaczy aut)
 • Obiady: 396 zł/miesiąc*
 • Legitymacja studencka: 50 zł (opłata jednorazowa)
*Obiad od poniedziałku do piątku. W trakcie trwania zjazdów studiów zaocznych IBP/IPK pełny obiad. Cena obliczona na dzień 30 czerwca 2022 r. może ulec zmianie o 10%.