Promocja zdrowia

 
 
 
Instytut Promocji Zdrowia został założony w 2003 roku. Głównym jego celem było propagowanie zasad zdrowia zgodnie z zasadą „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Przygotowany program autorski był konsultowany z udziałem: Głównego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Departamentu Edukacji przy Ministerstwie Zdrowia, Kierownictwem Zakładu Epidemiologii przy Instytucie Onkologii.

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie edukacji zdrowotnej Instytut aktualnie prowadzi Punkty konsultacyjne w Nysie, Katowicach, Krakowie, Tychach.

Oprócz wykładów, prowadzone są również zajęcia praktyczne w zakresie dietetyki, aktywności fizycznej, uzależnień w formie studiów Podyplomowych.
Kompetencje nabyte przez studenta pozwolą:
 • pełnić rolę konsultanta ds. wdrażania programów prozdrowotnych
 • prowadzić działalność oświatowo-zdrowotną
 • konsultować i wdrażać programy prozdrowotne
 • nawiązać właściwe więzi z pacjentem na każdym poziomie rozwoju
 • samodzielnie prowadzić gabinetu podologicznego w ramach działalności gospodarczej
Studia niestacjonarne (zaoczne):
 • Opłata rekrutacyjna 475 zł (stanowi część czesnego)
 • Całkowity koszt studiów 6000 zł (opłata rekrutacyjna + czesne) płatny zgodnie z umową edukacyjną.
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne oraz zdjęcie w formie cyfrowej,
 • 3 koperty ze znaczkiem pocztowym,
 • formularz zgłoszeniowy (pobierz),
 • podpisana umowa,
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej (w przypadku absolwentów szkół policealnych).
Koncepcja programu studiów integruje wiedzę z różnych dziedzin co umożliwia nie tylko wyjaśnienie wzajemnych relacji pomiędzy zdrowiem fizycznym, psychicznym, ale również duchowym. Takie wieloobszarowe umiejscowienie specjalności pozwala na doskonałe przygotowanie profesjonalistów w zakresie edukowania społeczeństwa, analizowania zagrożeń i patologii społecznych, a nade wszystko promowania zdrowego stylu życia.

Ogólna charakterystyka Instytutu Promocji Zdrowia