Studia Podyplomowe IPZ

Rekrutacja na studia podyplomowe w Instytucie Promocji Zdrowia Rekrutacja trwa od 15 stycznia 2018 r. do 1 marca 2018 r. Ofertę studiów podyplomowych w zakresie Zdrowie Publiczne i Środowiskowe, kierujemy do osób posiadających minimum wyższe wykształcenie zawodowe. Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni, a także w prowadzonych przez nią punktach konsultacyjnych.

STUDIA PODYPLOMOWE WSTH w p/k Nysa – CZYTAJ WIĘCEJ

W celu zapewnienia zainteresowanym możliwości pogłębiania wiedzy i podnoszenia poziomu wykształcenia, uczelnia zapewnia możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach podyplomowych dla wybranych specjalności.

 • Turystyka Śródziemnomorska i Bliskiego Wschodu
 • Turystyka Krajów Biblijnych
 • Pedagogika
 • Terapia pedagogiczna z kinezyterapią
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Edukacja specjalna
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie w administracji publicznej i samorządowej
 • Zarządzanie w placówkach zdrowia
 • Edukacja specjalna z metodyką przedmiotową
 • Promocja Zdrowia i edukacja zdrowotna

DALSZE INFORMACJE

 • Sekretariat Instytutu Turystyki
 • Sekretariat Instytutu Promocji Zdrowia
 • Sekretariat Punktu Konsultacyjnego w Nysie