Studia podyplomowe Ziołolecznictwo 

Celem programu kształcenia w ramach studiów podyplomowych: „Ziołolecznictwo” jest zdobycie, bądź poszerzenie wiedzy w zakresie składników biologicznie aktywnych występujących w roślinach  leczniczych, które decydują o ich skuteczności profilaktycznej oraz terapeutycznej, a także oceny i bezpieczeństwa ich stosowania. Poznanie procesów technologicznych i biotechnologicznych w przygotowywaniu produktów ziołowych. Nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które pozwolą na świadczenie profesjonalnych usług zdrowotnych w zawodach o profilu medycznym, czyli w praktyce lekarskiej, pielęgniarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarsko-medyczne), w gabinetach ziołolecznictwa, a także w pokrewnych zawodach oraz w przemyśle farmaceutycznym – zwłaszcza zielarskim. Ponadto uzyskane wiadomości mogą być wykorzystane przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół dla potrzeb własnych oraz pasjonatów ziołolecznictwa, celem propagowania go na łamach czasopism o tematyce zdrowia. 

W ramach studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Zielarza-fitoterapeuty, kod zawodu 323012

ZARYS PROGRAMOWY

 • Wprowadzenie do ziołolecznictwa
 • Lek pochodzenia roślinnego a suplement diety
 • Ziołolecznictwo w różnych specjalnościach lekarskim m.in. gastroenterologia, okulistyka, alergologia, psychiatria
 • Ziołolecznictwo w chorobach cywilizacyjnych
 • Aromaterapia
 • Apiterapia
 • Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach
 • Zagadnienia prawne dotyczące ziołolecznictwa oraz pozaaptecznego obrotu produktami leczniczymi
 • Towaroznawstwo zielarskie
 • Dietetyka i fizjologia człowieka
 • Farmakognozja
 • Anatomia i fizjologia człowieka

„Medycyna tradycyjna (ziołolecznictwo) jest ważną i często niedocenianą częścią usług zdrowotnych. W niektórych krajach medycyna tradycyjna lub medycyna niekonwencjonalna może być określana, jako medycyna komplementarna (uzupełniająca). Medycyna tradycyjna ma długą historię stosowania w zachowaniu zdrowia oraz w zapobieganiu i leczeniu chorób, zwłaszcza chorób przewlekłych.” – The WHO Traditional Medicine (TM) Strategy 2014–2023.

Rekrutacja na studia podyplomowe „Ziołolecznictwo” odbywa się w systemie elektronicznym (poprzez stronę internetową) oraz trwa do 10 marca 2022 roku.

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysyłana drogą mailową po zakończeniu rekrutacji do 15 marca 2022 r.

Minimalna liczba miejsc na studia podyplomowe, to 30 osób, która warunkuje uruchomienie studiów.

Niezbędne dokumenty w ramach rekrutacji:

1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
2. Dowód opłaty wpisowej w wysokości 100zł
3. Podpisana umowa edukacyjna pobrana w e-rekrutacji oraz Regulamin studiów

Tryb i czas trwania nauki: Studia w trybie niestacjonarnym – hybrydowym odbywają się w niedziele (zazwyczaj w godz. 8.30-18.00), dwa razy w miesiącu przez dwa semestry – zajęcia w ilości 180 godzin realizowane są poprzez wykłady, seminaria oraz ćwiczenia.

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w wykładach, seminariach i ćwiczeniach (obowiązkowy udział w 80 % zajęć), uzyskanie zaliczeń z objętych programem nauczania zajęć oraz napisanie i złożenie pracy dyplomowej.

Opłaty:

Koszt opłaty rekrutacyjnej 100 zł płatne przy rekrutacji. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów, bądź zrezygnowania z ich kontynuacji.
Koszt uczestnictwa w studiach podyplomowych: „Ziołolecznictwo” wynosi 4500 zł, z możliwością wniesienia opłaty w dwóch równych ratach:

– I rata (2250 zł) płatna do 17 marca 2022 r., 
– II rata (2250 zł) płatna do 15 sierpnia 2022 r.
Opłaty za studia podyplomowe „ziołolecznictwo” należy dokonywać po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu decyzji o przyjęciu na studia, czyli do 17 marca 2022 r.
– Konto bankowe: 04 1750 0012 0000 0000 2757 8489 tytułem: Studia podyplomowe – Ziołolecznictwo

Sprawdź co mówią o naszych studiach uczestnicy pierwszej edycji:

Rośliny od zawsze stanowią dla mnie główny element piękna, zdrowia i urody. Podziwiam je, pie- lęgnuję i spożywam. Przygotowuję jako orzeźwiający napój lub gorącą herbatę, pod postacią surówki czy ciepłej potrawy, albo po prostu wstawiam do wazonu pachnący bukiet ogrodowych kwiatów. Urzeka mnie różnorodność ich kształtów, barw i woni radując wszystkie moje zmysły. 

Wychowałam się na wsi i już jako kilkulatkę absorbowała mnie rozmaitość zieleni rosnącej na nie- wielkim skrawku ziemi. Z zachwytem obserwowałam, zrywałam i kosztowałam. Znałam kilka podstawowych ziół i wiedziałam do czego służą. Nigdy poważnie nie chorowałam. 

Wątek ziołowy w moim życiu pojawiał się co jakiś czas. Nabyłam kilka interesujących książek z tej dziedziny, lecz wciąż odczuwałam niedosyt. Gdy dowiedziałam się o naborze na studia podyplomo- we z ziołolecznictwa, natychmiast złapałam okazję spełniając swoje kolejne marzenie. 

Wykładowcy, z których wielu posiada po kilka tytułów naukowych, specjalnie dla nas sprowadzeni zostali przez rektor WSTH panią dr n. med. Annę Słonecką-Polok, z najbardziej renomowanych u- czelni krajowych i własnych praktyk. Wyróżnia ich niebywała fachowa wiedza naukowa, porówny- walna poziomem do najwyższych ogólnoświatowych oraz fascynacja swoim zawodem, jak również wieloletnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne. Z ogromnym sercem i zaangażowaniem dzielą się z nami swoimi umiejętnościami wprowadzając nas w tajniki fitoterapii, cierpliwie odpowiadając na nasze, czasem banalne, pytania. Wykłady przygotowywane są z największą starannością i dbałością o każdy detal. 

Polecam z całego serca ♥
Małgorzata Burzyńska 
Studia Podyplomowe IPZ

Rekrutacja na studia podyplomowe w Instytucie Promocji Zdrowia Rekrutacja trwa od 15 stycznia 2018 r. do 1 marca 2018 r. Ofertę studiów podyplomowych w zakresie Zdrowie Publiczne i Środowiskowe, kierujemy do osób posiadających minimum wyższe wykształcenie zawodowe. Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni, a także w prowadzonych przez nią punktach konsultacyjnych.

STUDIA PODYPLOMOWE WSTH w p/k Nysa – CZYTAJ WIĘCEJ

W celu zapewnienia zainteresowanym możliwości pogłębiania wiedzy i podnoszenia poziomu wykształcenia, uczelnia zapewnia możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach podyplomowych dla wybranych specjalności.

 • Turystyka Śródziemnomorska i Bliskiego Wschodu
 • Turystyka Krajów Biblijnych
 • Pedagogika
 • Terapia pedagogiczna z kinezyterapią
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Edukacja specjalna
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie w administracji publicznej i samorządowej
 • Zarządzanie w placówkach zdrowia
 • Edukacja specjalna z metodyką przedmiotową
 • Promocja Zdrowia i edukacja zdrowotna

DALSZE INFORMACJE

 • Sekretariat Instytutu Turystyki
 • Sekretariat Instytutu Promocji Zdrowia
 • Sekretariat Punktu Konsultacyjnego w Nysie