Studia podyplomowe

Ziołolecznictwo

Czas trwania: Dwa semestry
Rekrutacja: od 18 stycznia  2021 (tylko miesiąc)
Rozpoczęcie studiów: 28 luty 2021
Koszt: 4500 zł + 100 wpisowa
Pozostałe informacje po dokonaniu rekrutacji
Kontakt mailowy:  ipz@wsth.pl wsth@wsth.pl

W ramach studiów podyplomowych Ziołolecznictwo prowadzone będą następujące moduły:

 1. Wprowadzenie do ziołolecznictwa
 2. Lek pochodzenia roślinnego a suplement diety
 3. Ziołolecznictwo w gastroenterologii
 4. Ziołolecznictwo w hematologii i kardiologii
 5. Ziołolecznictwo w nefrologii
 6. Ziołolecznictwo w ginekologii i położnictwie
 7. Ziołolecznictwo w endokrynologii i chorobach metabolicznych
 8. Ziołolecznictwo w pediatrii
 9. Ziołolecznictwo w alergologii
 10. Ziołolecznictwo w pulmonologii
 11. Ziołolecznictwo w dermatologii praz w leczeniu trudno gojących się ran
 12. Ziołolecznictwo w reumatologii
 13. Ziołolecznictwo w onkologii
 14. Ziołolecznictwo w psychiatrii
 15. Aromaterapia
 16. Apiterapia
 17. Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach
 18. Zagadnienia prawne dotyczące ziołolecznictwa oraz poza aptecznego obrotu produktami leczniczymi
Studia Podyplomowe IPZ

Rekrutacja na studia podyplomowe w Instytucie Promocji Zdrowia Rekrutacja trwa od 15 stycznia 2018 r. do 1 marca 2018 r. Ofertę studiów podyplomowych w zakresie Zdrowie Publiczne i Środowiskowe, kierujemy do osób posiadających minimum wyższe wykształcenie zawodowe. Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni, a także w prowadzonych przez nią punktach konsultacyjnych.

STUDIA PODYPLOMOWE WSTH w p/k Nysa – CZYTAJ WIĘCEJ

W celu zapewnienia zainteresowanym możliwości pogłębiania wiedzy i podnoszenia poziomu wykształcenia, uczelnia zapewnia możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach podyplomowych dla wybranych specjalności.

 • Turystyka Śródziemnomorska i Bliskiego Wschodu
 • Turystyka Krajów Biblijnych
 • Pedagogika
 • Terapia pedagogiczna z kinezyterapią
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Edukacja specjalna
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie w administracji publicznej i samorządowej
 • Zarządzanie w placówkach zdrowia
 • Edukacja specjalna z metodyką przedmiotową
 • Promocja Zdrowia i edukacja zdrowotna

DALSZE INFORMACJE

 • Sekretariat Instytutu Turystyki
 • Sekretariat Instytutu Promocji Zdrowia
 • Sekretariat Punktu Konsultacyjnego w Nysie