Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP niniejszym ogłasza Konkurs Ofert na realizację zadania „Termomodernizacja budynku internatowo-dydaktycznego Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej”.

  • Zamawiającym jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa, NIP: 525-15-76-527, działający w oparciu o Ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1995 Nr 97 poz. 481)
  • Miejsce realizacji inwestycji znajduje się w Żółwinie 05-807, ul. Jana Pawła II 39
  • Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: administracja@adwent.plInformacje dotyczące zamówienia umieszczane są na stronie internetowej Zamawiającego www.adwent.pl – w części „aktualności”.
  • Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego jest Dawid Pawluczuk dawid.pawluczuk@adwent.pl; tel. +48 506 971 915

Więcej informacji i wszelkie szczegóły dostępne są na oficjalnej stronie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

Podobne wpisy