KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO – KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI W WSTH

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna ogłasza konkurs na stanowisko Pracownika Administracyjnego – koordynatora ds. dostępności w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej (dalej WSTH).

§ 1. Cel i zadania

Do obowiązków koordynatora do spraw dostępności w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej będzie należeć:

a) reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów,

b) inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,

c) pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów

d) pomoc w tworzeniu i opracowywaniu procedur dostępności

e) monitorowanie działań WSTH w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 2.Miejsce zatrudnienia i zasady pracy

1. Koordynator ds. dostępności będzie zatrudniony w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami na terenie Kampusu WSTH.

2. Koordynator ds. dostępności realizuje swoje działania w porozumieniu i po akceptacji tych działań przez rektor WSTH.

3. Koordynator ds. dostępności wchodzi w skład Zespołu ds. dostępności w WSTH – po jego powołaniu pełni w niej aktywną rolę sprawozdawczo-ekspercką.

4. Praca w pełnym wymiarze etatu, na czas określony – 18 miesięcy – z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy przez Radę Szkoły i  Rektora.

§ 3.Wymagania

•         wykształcenie wyższe,

•         znajomość funkcjonowania uczelni,

•         gotowość stałego doskonalenia zawodowego,

•         umiejętności komunikacyjne pozwalające na przekonywanie innych do konieczności zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

•         doświadczenie w pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami będzie dodatkowym atutem,

•         doświadczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem osób z niepełnosprawnościami będzie dodatkowym atutem.

§ 4.Wymagane dokumenty

•         list motywacyjny;

•         CV z klauzulą poufności o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

•         opcjonalnie – wykaz publikacji, w tym kopie najważniejszych publikacji, oraz inne dokumenty poświadczające wymagania o których mowa w paragrafie 3;

•         oświadczenie o akceptacji Regulaminu konkursu na stanowisko koordynatora ds. dostępności w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej wraz z podpisem.

§ 5. Informacje dodatkowe


·         Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z kompletem dokumentów należy składać w Sekretariacie Rektora, ul. Jana Pawła II 39, 05-807 Żółwin, w terminie do 30.01.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.01.2022 r.

·         Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku Koordynatora do spraw dostępności, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz